Diecezja Cieszyńska

Drogomyśl


Plac Kościelny im. Fryderyka Kalisza 2
43-424 Drogomyśl

e-mail: drogomysl@luteranie.pl
tel. 33 8572123
www: drogomysl.luteranie.pl

Drogomyśl - kościół
Plac Kościelny im. F. Kalisza 1
43-424 Drogomyśl

Bąków (Drogomyśl) - dom modlitwy
ul. Zielona
43-246 Bąków

Nabożeństwa

Niedziela - 10:00

Wigilia - 22:00
Boże Narodzenie - 10:00

Wielki Piątek - 9:00, 17:00
Wielkanoc - 10:00

Filiały

Duszpasterze

Proboszcz
ks. Karol Macura
tel. 33 857 21 23 wewn.2
tel. 503 049 903
e-mail: karol.macura@luteranie.pl

Proboszcz pomocniczy
ks. Tomasz Bujok
tel. 33 857 30 03
tel. 501 543 932
e-mail: tomasz.bujok@luteranie.pl

O parafii

W spokojnym krajobrazie Żabiego Kraju już od 1788 roku wznosi się sylwetka drogomyskiego kościoła. Ponad korony drzew i dachy domostw, jak rozłożysty dąb wystaje dumnie, tworząc wraz z miejscowym zamkiem architektoniczną całość. Mieszkańcy tego zakątka ziemi cieszyńskiej żyli z uprawy roli i hodowli ryb, ceniąc sobie dostojny dźwięk dzwonów płynący z kościelnej wieży, który wyznacza codzienny rytm pracy, modlitwy i odpoczynku.
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Drogomyślu skupia 2650 wiernych mieszkających na terenie 3 gmin. Jest to najdalej na północ wysunięta parafia diecezji cieszyńskiej. Swoim terytorium obejmuje miejscowości: Drogomyśl, Pruchna, Bąków, miasto Strumień, Chybie, Zaborze Ochaby i część Kiczyc.
Parafia swoją oficjalną historię rozpoczyna od roku 1788, aczkolwiek tutejsze dobra zamieszkiwane były prawie wyłącznie przez ewangelików już od II połowy XV wieku. Pomimo dotkliwych zniszczeń ostatniej wojny parafia jest w ciągłym rozwoju. Funkcjonują 2 kościoły i nowoczesna kaplica, 2 domy parafialne oraz sala widowiskowa. Utrzymywane są dwa cmentarze parafialne. Obok regularnych nabożeństw realizowanie są studium Słowa Bożego, projekty ewangelizacyjne oraz spotkania dla kobiet. Kultura muzyczna rozwija się w działalności trzech chórów. Ważnym elementem życia Parafii oraz czynionym świadectwem wiary jest niesiona pomoc poprzez Stację Diakonii ”Effata”.