Ewangelickie Duszpasterstwo Niesłyszących w 2022 r.

Podsumowanie roku.

W 2022 roku dk. Barbara Adamus kontynuowała służbę w duszpasterstwie niesłyszących. Minęło właśnie dwa lata od pierwszego nabożeństwa transmitowanego przez internet z tłumaczeniem na język migowy. Pierwsze takie nabożeństwo odbyło się 11 grudnia 2020 r. i zostało zrealizowane w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie przez studio Lutheraneum. Dzięki przychylności stołecznej parafii nabożeństwa z tłumaczniem na język migowy odbywają się dwa razy w miesiącu. Można je oglądać na kanale Youtube parafii.

W dniach 5-9 września 2022 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez IVSS Churchear /Międzynarodowy Związek Duszpasterstwa Niesłyszących/ w Eisenach (Niemcy). Konferencja ta powinna się była odbyć w 2020 roku, niestety przeszkodziła w tym pandemia. W związku z tym zarząd organizacji pracuje w tym samym składzie do roku 2024, w którym odbędą się wybory.

Temat konferencji – „Życie według chrześcijańskich wartości”: – był myślą przewodnią wykładów i codziennych porannych modlitw. W grupach wymieniano się doświadczeniami w pracy z ludźmi z niedosłuchem, brakiem odpowiedniego wyposażenia (pętle indukcyjne), złą akustyką a przede wszystkim brakiem zrozumienia ze strony ludzi słyszących. Tymczasem wszyscy – słyszący i niedosłyszący mogą się od siebie uczyć, wymieniać doświadczeniami, lepiej rozumieć. Często może się wydawać, że aparat słuchowy wystarczy do prawidłowego funkcjonowania. Lecz ludzie niedosłyszący nie przychodzą na nabożeństwa, bo mimo aparatu słuchowego bez pętli indukcyjnej źle słyszą, albo się wstydzą. Już w rodzinie zaczyna się problem – rozmawiając słyszący powinien stanąć naprzeciwko tak, by z jego ust można było odczytać sens wypowiadanego zdania. Podczas konferencji poruszono też temat pandemii, którą dotkliwie odczuli niedosłyszący. Nakaz noszenia masek uniemożliwił porozumiewanie się i pogłębił izolację. Odbyło się również nabożeństwo w miejscowym kościele, wycieczka na Wartburg, zwiedzanie domu ks dr. M. Lutra i domu J. S .Bacha, co było wartościowym przeżyciem dla uczestników.

Bardzo ciekawy był wykład młodej kobiety, która podzieliła się swoją trudną drogą od normalnie słyszącej do zupełnie ogłuchłej. Już na studiach zauważyła trudność w zrozumieniu swojego rozmówcy. Mimo coraz lepszych aparatów słuchowych w końcu nie była w stanie wykonywać swojego zawodu. Dziś jest głucha, słyszy dzięki implantom. Każde ucho jest wyposażone w 20 elektrod, które przekazują prąd do nerwu słuchowego. Znowu może być sobą –  stwierdziła. Ta trudna droga, którą przebyła nie była daremną. Jest obecnie referentką na spotkaniach akustyków, w Niemczech, Austrii i Szwajcarii prowadzi grupy wsparcia, jest przewodniczącą niemieckich audioterapeutów a przede wszystkim prowadzi rehabilitację słuchu w klinice. Rozmawiając z niedosłyszącymi parafianami w niemieckim Kościele luterańskim od wielu usłyszała, że byli bardzo aktywni w życiu parafialnym. Ubytek słuchu spowodował jednak pogłębiające się coraz bardziej wyizolowanie ze społeczności Kościoła. Stali się zamknięci w sobie, zrezygnowani a z czasem przestano zauważać ich brak. Każde spotkanie ze słyszącymi było coraz bardziej wyczerpujące. Starsze osoby przyzwyczajają się do takiej sytuacji i rezygnują z udziału w nabożeństwach i spotkaniach parafialnych.

Podobną sytuację mamy w Polsce, dlatego warto organizować w  parafiach spotkania nt. słuchu, jego zaburzeń i ubytku. Duchowni powinni w szczególny sposób zainteresować się nie tylko parafianami, którzy w widoczny sposób są niepełnosprawni, ale i tymi, który ukrywają swoje braki. Może warto podjąć starania, by zorientować się, ile osób w parafiach luterańskich w Polsce ma problemy ze słuchem (aparat słuchowy, częściowa lub całkowita głuchota). Niestety niewiele kościołów, nie mówiąc o salach parafialnych. wyposażonych jest w pętle indukcyjne. Pętla indukcyjna (induktofoniczna) umożliwia osobom niedosłyszącym odbiór nieskazitelnie czystego, wyraźnego dźwięku. Dzieje się tak poprzez cewkę telefoniczną, którą posiada już prawie każdy aparat słuchowy. Wygłusza ona szum otoczenia, niweluje dźwięki, które zaburzają właściwy przekaz.

Niedosłyszący to nie tylko osoby starsze! Jest to problem społeczny! Około 6 mln osób w Polsce ma niedosłuch! Dlatego warto i należy rozmawiać o tym w parafiach.

Życzenia dk. Barbary Adamus

Tekst powstał na podstawie materiałów nadesłanych przez dk. Barbarę Adamus.

Film o EDN