EDO Emaus – ogłoszenie o wolnych miejscach w Domu Opieki

Zapraszamy do spędzenia jesieni życia w Ewangelickim Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie k/Cieszyna.

OGŁOSZENIE

Drodzy Seniorzy, rodziny osób w jesieni życia!

Zapraszamy do spędzenia jesieni życia w Ewangelickim Domu Opieki „Emaus” w Dzięgielowie k/Cieszyna, który dysponuje wolnymi miejscami w pokojach 1 i 2 osobowych. Zapewniamy godne i komfortowe warunki życia i fachową opiekę, pielęgnację, przyjazne wsparcie w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Nasze doświadczenie opieramy o blisko 100-letniej tradycji naszego domu, ukształtowanej przez pracę i służbę Ewangelickich Sióstr Diakonis.

Szczegóły i więcej informacji jak dostać się do EDO Emaus uzyskacie Państwo:
Telefony: pracownik socjalny: 519 048 565 lub 33 852 97 12
e-mail: sekretariat@edoemaus.pl

Adres:
Ewangelicki Dom Opieki „Emaus”
ul. ks. K. Kulisza 47
43 – 445 Dzięgielów
www.edoemaus.pl

Serdecznie zapraszamy, aby w naszym DOMU „Emaus” spędzić jesień swojego życia!
w imieniu Zarządu Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie jako organu prowadzącego.

Siostra przełożona Ewa Cieślar
ks. Marek Londzin