Ekumeniczne nieszpory w Chemin Neuf

Przychodzi taki czas w Polsce i w Europie, w którym albo będziemy mówić razem o Chrystusie albo ludzie będą uważać, że wiara w Jezusa Chrystusa nie ma sensu i mocy – mówił bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, podczas ekumenicznych nieszporów 16 stycznia 2019 r. we wspólnocie Chemin Neuf w Warszawie Wesoła

16.01.2019

Nieszpory odbyły się w ramach oficjalnych obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które w Warszawie – i kilku innych miastach – wykraczają poza tradycyjne daty 18 – 25 stycznia.
Nabożeństwo zgromadziło członków Chemin Neuf, ale także chrześcijan należących do różnych Kościołów chrześcijańskich. Obecni byli duchowni z Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Kościoła ewangelicko-reformowanego i Kościoła polskokatolickiego.
Liturgię prowadził o. dr Adam Strojny, kierujący warszawską wspólnotą Chemin Neuf, wraz ze siostrami i braćmi wspólnoty. Na początku liturgii wniesiono procesjonalnie pustą patenę i kielich, symbolizujące brak jedności eucharystycznej oraz pragnienie dążenia do nich, a także Biblię Ekumeniczną. Oprócz modlitwy liturgicznej nie zabrakło modlitwy spontanicznej.
Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Mówił o wspólnej odpowiedzialności w głoszeniu Ewangelii ponad podziałami.

Z ciekawą inicjatywą wyszedł o. Strojny proponując, aby każdy uczestnik nabożeństwa napisał na rozdawanych kartkach swoją intencję duchową na Nowy Rok 2019. Kartki zostały zebrane i przy wyjściu z kaplicy każdy losował kartkę, aby modlić się w zapisanej intencji, pamiętając jednocześnie o własnej.

Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnił chór prawosławnych szkół teologicznych z Warszawy (większość pieśni można odsłuchać we wstawionym filmie) oraz grupa muzyczna Chemin Neuf.

Po nabożeństwie odbyło się spotkanie z bp. Jerzym Samcem, który przybliżył pracę Polskiej Rady Ekumenicznej oraz odpowiadał na pytania, które dotyczyły dialogu ekumenicznego, małżeństw wyznaniowo mieszanych czy religii w szkołach.źródło: ekumenizm.pl