Estonka ks. Anne Burghardt nową sekretarz generalną ŚFL

Pierwsza kobieta i pierwsza osoba duchowna z Europy Środkowo-Wschodniej w historii ŚFL na stanowisku sekretarza generalnego.

Rada Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) wybrała estońską teolożkę, ks. Anne Burghardt, na kolejnego sekretarza generalnego światowej Wspólnoty Kościołów luterańskich. 45-letnia ks. Anne Burghardt kieruje obecnie departamentem rozwoju w Instytucie Teologicznym Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Estonii oraz jest doradczynią w zakresie stosunków międzynarodowych i ekumenicznych.

Ks. Burghardt obejmie stanowisko sekretarz generalnej ŚFL na początku listopada, zastępując ks. dr Martina Junge, który kierował Wspólnotą przez ostatnie jedenaście lat. Będzie ona pierwszą kobietą i pierwszą osobą z Europy Środkowo-Wschodniej na tym stanowisku.

W Instytucie Teologicznym w Estonii ks. Burghardt pracowała nad rozwojem luterańskiej edukacji teologicznej jako integralnej części zrównoważonego rozwoju Kościoła. W latach 2013-2018 pełniła funkcję sekretarza naukowego ds. ekumenizmu w Biurze Wspólnoty ŚFL w Genewie. Ks. Burghardt była również koordynatorem merytorycznym Dwunastego Zgromadzenia ŚFL, które odbyło się w Windhuk, w Namibii, w 2017 roku. Pełni też funkcję członka zarządu Konferencji Kościołów Europejskich.

Ks. Anne Burghardt studiowała teologię na Uniwersytecie w Tartu w Estonii, na Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg w Niemczech oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Jest magistrem teologii, a obecnie kończy studia doktoranckie w zakresie liturgiki prawosławnej. Jest żoną ks. Arnda Matthiasa Burghardta, również ordynowanego duchownego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Estonii. Mają dwoje dzieci.

źródło: Lutheran World Federation