Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji docenione

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu uhonorowana została Dolnośląskim Kluczem Sukcesu w kategorii „najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa”.

Dolnośląski Klucz Sukcesu to najwyższe regionalne wyróżnienie cieszące się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych. Nagrody przyznawane są od 1997 roku. Przez 22 edycje konkursu przyznano 250 „Kluczy Sukcesu” spośród niemal 1000 nominowanych.

Kapituła nagrody doceniła 20-letnią pracę wrocławskiego Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji. „Najlepsza pozarządowa instytucja Dolnego Śląska” prowadzi działalność oświatową oraz podejmuje zadania w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej. W ramach Fundacji funkcjonuje Zespół Szkół i Placówek, który tworzą przedszkole, szkoły specjalne oraz integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo. Fundacja prowadzi również Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Całodobowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu socjalizacyjnego „Tęcza” i „Opoka”, Domy Pomocy Społecznej „Samarytanin” i „Miłosierny Samarytanin” oraz wypożyczalnię sprzętu pomocniczego i rehabilitacyjnego. Przede wszystkim jednak Kapituła „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” dostrzegła wielkie zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi, które w Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego traktowane jest jako szczególna misja.

Ks. Robert Sitarek – odbierający nagrodę – podkreślał ideę pomocniczości, czyli stworzenia miejsca dla inicjatyw obywatelskich. „Mam nadzieję, że koncepcja ta utrzyma się w naszym kraju. Jest ona znakomicie realizowana na Dolnym Śląsku. Na naszym terenie wiele organizacji znajduje swoje miejsce – również nasza fundacja. Jest to duży zaszczyt, że tę nagrodę (spośród nich – red.) otrzymujemy.

Prezes Zarządu Fundacji ECDiE tłumaczył również podczas swojego przemówienia podejście do diakonii w Kościele luterańskim, wychodząc od pojęcia „ewangelickiego etosu pracy”. „Jeżeli podróżuję tramwajem we Wrocławiu i okażę ważny biletu na przejazd, to kontroler nie cieszy się z tego faktu i nie wręcza nagrody. Dlatego jestem zakłopotany w związku z tym, że otrzymujemy wyróżnienie za to, co powinniśmy robić na co dzień”.

Dolnośląski Klucz Sukcesu wręczony został podczas uroczystej gali, 19 września 2019 roku, w wojsławickim Arboretum.

Tekst: ks. Paweł Meler 
Zdjęcia: Joanna Majewska / ks. Paweł Meler