Finał festiwalu Cithara Sanctorum Silesia

Ostatni weekend finałowy festiwalu to dwa kameralne koncerty w Cieszynie i w Bielsku-Białej.

W sobotę w Kościele Jezusowym w Cieszynie w programie „Hymnus Ad Ortum Solis” wystąpiła Maja Miro-Wiśniewska. Usłyszeliśmy skupioną, medytacyjną improwizację instrumentalną opartą na tematach ze zbioru „Pieśni Chwał Boskich” z xvi w. i „Cithary sanctorum: Jerzego Trzanowskiego. Tematy muzyczne prezentowane przez flety, poddawane przekształceniom i nawarstwiane przez elektronikę stworzyły ciekawą, pełną nowych barw przestrzeń odbioru muzyki.

W niedzielę w kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej na koncercie finałowym śpiewała Katarzyna Wiwer (sopran) z towarzyszeniem Henryka Kasperczaka (lutnia) w programie „Żywot człowieczy według Reja”, który był podróżą do czasów renesansu, aby zbadać, czy człowiek, jego troski, radości, stosunek do Boga, ale też cnoty i przywary, zmieniły się tak bardzo, jak sądzić mogliby nasi współcześni? Teksty Mikołaja Reja i odpowiadające im pieśni, wśród których znalazły się renesansowe perełki, zarówno polskie, jak i pochodzące z całej Europy, dały nam jędrny, barwny i nie pozbawiony zarówno dowcipu, jak i zadumy obraz Człowieka – jego dziejów od czasów rajskich, aż po codzienne ziemskie bytowanie, a spojrzenie to okazało się ciągle aktualne i jakże bliskie nam ludziom współczesnym!

Wydarzeniem festiwalu podczas ostatniego weekendu były dwa spotkania ze Zbigniewem Machejem, pierwsze w Domu Narodowym w Cieszynie, drugie w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej, oba poświęcone Jerzemu Trzanowskiemu jako poecie i autorze zbioru Cithara sanctorum. Była to piękna podróż w głąb epoki patrona naszego festiwalu dopełniona prezentacją tłumaczenia zawartego w dziele Z. Macheja „Pieśni duchowe” i opowieścią o pracy translatorskiej nad oryginałem napisanym w języku czeskim

Koncerty i spotkania były wspaniałymi wydarzeniami, dziękujemy publiczności za liczne przybycie i ciepły odbiór i już dzisiaj mamy nadzieję, że festiwal zagości znowu na Śląsku Cieszyńskim i będziemy mieli przyjemność zapraszać w przyszłych latach na kolejne wydarzenia wypełnione ciekawymi spotkaniami i wspaniałą muzyką

Festiwal był współfinansowany ze środków Miasta Cieszyna, Miasta Bielska-Białej oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Strona wydarzenia:

citharasanctorum.eu

Patronat honorowy:
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Jerzy Samiec
Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski
Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek
Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz

Partnerzy:
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie
Parafia Ewangelicko-Augsburska, Kościół Zbawiciela w Bielsku-Białej
Parafia Ewangelicko-Augsburska, Kościół Marcina Lutra w Bielsku-Białej
Parafia Rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny w Cieszynie
Powiat Cieszyński
Miasto Cieszyn
Miasto Bielsko-Biała
Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy
Centrum Misji i Ewangelizacji
Drukarnia Augustana
Wydawnictwo Astraia
Książnica Cieszyńska
Wyższobramski Chór Kameralny
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej