Hasło kwietnia 2022

Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana, oraz powtórzyła to, co jej powiedział. J 20,18 (BE)