Hasło lipca 2022

Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ps 42,3