Hasło maja 2023

Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. Prz 3,27