Hasło marca 2023

Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Rz 8,35