Hasło miesiąca czerwca 2021

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dz 5,29