Hasło października 2021

Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Hbr 10,24