Hasło stycznia 2022

Jezus Chrystus mówi: Pójdźcie, a zobaczycie. J 1,39