I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami

Wydarzenie w Warszawie

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przygotowały I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20-21 października br. na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Szczególne miejsce, jakie cmentarze zajmują w kulturze, przekłada się na podejmowane nad nimi badania naukowe, prace dokumentacyjne, a także refleksję w różnych obszarach wiedzy – naukach humanistycznych i społecznych oraz ścisłych i technicznych. Prowadzone studia mają jednak charakter rozproszony, specyficzny dla poszczególnych nauk. Stąd idea kongresu, który w założeniu ma stać się cyklicznym spotkaniem badaczy, a także osób zajmujących się dokumentacją cmentarzy czy społecznie sprawujących nad nimi opiekę.

Wydarzenie dedykowane jest zarówno badaczom, jak i praktykom, przedstawicielom organizacji społecznych, grupom i osobom zajmującym się dokumentacją cmentarzy i opieką nad nimi, dla których przewidziany jest specjalny panel.

W ramach kongresu, w czwartek o godz. 17.00, odbędzie się panel poświęcony zagadnieniom związanym z projektami ustawy o cmentarzach oraz ochronie cmentarzy wraz z prezentacją projektów ustaw rządowego i społecznego: https://kongrescmentarze.sztuka.edu.pl/panel-dyskusyjny/

Projekt rządowy zaprezentuje Wojciech Labuda, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. ochrony miejsc pamięci, a projekt społeczny prof. dr. hab. Tadeusz Zieliński, Inicjatywa społeczna (Nie)zapomniane cmentarze.

Program kongresu jest dostępny: https://kongrescmentarze.sztuka.edu.pl/program-kongresu/