Inauguracja Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku

Bp Jerzy Samiec we Wspólnocie Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku.

Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku to grupa dwunastu osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji reprezentujących mniejszości. Stawia sobie ona za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową.

Podczas wirtualnej inauguracji 22 lutego 2021 r. członkowie Wspólnoty przypomnieli, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci byliśmy świadkami mordów na masową skalę: w Kambodży, Timorze Wschodnim, Jugosławii, Darfurze. Wspomniano także o czystkach etnicznych wobec narodu Rohindża i zbrodni przeciwko ludzkości dokonywanej na mniejszości ujgurskiej w Chinach. Członkowie Wspólnoty Sumienia podkreślili, że ​​masowe zbrodnie zawsze wyrastają na glebie nienawiści i zobowiązali się przeciwstawić pogardzie, agresji i przejawom przemocy fizycznej wobec jednostek i całych grup ze względu na ich tożsamość.

„W czasach kryzysu autorytetów potrzebny jest donośny głos sprzeciwu wobec nienawiści człowieka do człowieka – głos ludzi sumienia przemawiających razem w imię wzajemnego szacunku, pomimo różnic między nimi” – oświadczyli członkowie Wspólnoty Sumienia podczas inauguracji.

W skład grupy wchodzą osoby należące do trzech religii abrahamicznych – chrześcijaństwa, judaizmu i islamu –  oraz liderzy organizacji mniejszościowych: Imam Rafał Berger (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej), Dr Ewa Jóźwiak (Prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP), Rabinka Małgorzata Kordowicz (Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie), Prof. Stanisław Krajewski (Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony żydowskiej), Mufti Tomasz Miśkiewicz (Mufti Muzułmański w RP), Zbigniew Nosowski (Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej), Ks. Prof. Henryk Paprocki (Katedra Teologii Prawosławnej, Uniwersytet w Białymstoku), Dr Sebastian Rejak (p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe), Bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce), Rabin Michael Schudrich (Naczelny Rabin RP), Prof. Agata Skowron-Nalborczyk (Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodnicząca ze strony katolickiej), Ks. Prof. Andrzej Szostek (b. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998-2004).

Pochodzą z różnych środowisk, ale w Deklaracji Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku jej członkowie podkreślają, że chcą, aby ich „głos wyrażał jedność w trosce o podstawowe prawa człowieka i obywatela.” „Nasza współpraca opiera się na wzajemnym poszanowaniu tożsamości wspólnot religijnych, etnicznych i kulturowych, do których należymy, oraz na szacunku dla godności każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, wyznanie czy poglądy” – czytamy dalej w Deklaracji.

Podczas inauguracji, Wspólnota Sumienia opublikowała swoje pierwsze oświadczenie podpisane przez wszystkich członków. W obliczu pandemii Covid-19 podkreślają oni, że przestrzeganie zaleceń lekarzy i instytucji powołanych do zwalczania zagrożeń biologicznych jest imperatywem moralnym. W ich przekonaniu, szczepienia są najbardziej racjonalnym aktem odpowiedzialności wobec samego siebie i bliźnich.

Inauguracyjny materiał wideo:

Materiały: