Intensywny wrzesień w duszpasterstwie policji

Uroczystości i spotkania organizowane przez EDP

1 września w Cieszynie odbyły się obchody upamiętniające wydarzenia sprzed 82 lat, czyli kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości  odbyły się pod Pomnikiem Ofiar Hitleryzmu. Po wspólnej modlitwie poprowadzonej przez kapelanów Służ Mundurowych pod Pomnikiem złożono symboliczne wiązanki kwiatów.

2 września miały miejsce obchody 21. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje gdzie spoczywa ok. 5 tysięcy zamordowanych Polskich Policjantów. Po nabożeństwie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, na dziedzińcu Komendy Głównej Policji w Warszawie, przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Policji i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Po modlitwie kapelanów nastąpiła uroczysta zmiana warty, po czym odczytano Apel Pamięci i złożono wieńce i kwiaty.

4 września w cisownickiej parafii odbyło się spotkanie policjantów wyznania ewangelickiego. Zebrani wzięli udział w ciekawej prelekcji ks. prof. Marka Uglorza na temat: „Jesteście strażnikami życia i sprawiedliwości” oraz wysłuchali utworów muzycznych w wykonaniu Zofii Bujok – wokal oraz Michała Kasztury – gitara. Był to czas wspólnych rozmów, poznawania się i pogłębiania wzajemnych relacji.

10 września na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyły się obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Główna część wydarzenia miała miejsce przed Grobem Policjanta Polskiego, gdzie upamiętniono zmarłych i pomordowanych policjantów II Rzeczpospolitej. Odczytany został także Apel Pamięci, zakończony salwą honorową.

We wszystkich uroczystościach i spotkaniach uczestniczył ks. Marek Twardzik – ewangelicki duszpasterz policji.