Jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP

Nowa publikacja w Kościele.

Wskazówki, jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP” to podręcznik, który przedstawia możliwe rozwiązania w sytuacji konfliktów, mobbingu, naruszania granic, pedofilii, alkoholizmu i wypalenia zawodowego.

We wszystkich bowiem organizacjach, w których ludzie pracują razem, może dochodzić do konfliktów i naruszeń granic. Dotyczy to także Kościoła oraz ludzi, którzy go tworzą i o niego się troszczą. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce podkreśla konstruktywne podejście do konfliktów i potępia wszelkie zachowania, które poprzez mobbing, seksizm, molestowanie seksualne, czy dyskryminację mogą prowadzić do naruszanie osobistej godności osób pracujących i funkcjonujących we wspólnocie.

Podstawą do stworzenia materiałów była publikacja Kościoła Ewangelickiego Kościoła Hesji i Nassau pt.„Handreichung zum Umgang mit Konflikten, Mobbing, Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt” w tłumaczeniu Marty Brudny. „Wskazówki” zostały dostosowane do realiów panujących w Polsce. Nad książką pracował zespół redakcyjny, w którym znaleźli się duchowni, prawnicy, psycholodzy, pedagodzy i psychoterapeuci.

We wstępie do publikacji Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec stwierdza: „Poprzez swoje zachowania i działania wszystkie osoby, które są zatrudnione w Kościele lub wolontariacko angażują się w jego działalność, przyczyniają się do tworzenia w tym miejscu atmosfery i dobrego współdziałania. Należy powstrzymać się od jakichkolwiek zachowań, które ranią lub poniżają drugą osobę, nie można ich także tolerować u osób trzecich. Mobbing i jakiejkolwiek formy naruszania granic nie powinny mieć miejsca. Przełożeni kościelnych jednostek organizacyjnych ponoszą w tym względzie szczególną odpowiedzialność i powinni dołożyć wszelkich starań, aby być dobrym przykładem dla współpracowników”. 

Każdy rozdział poświęcony jest osobnemu tematowi. Opisano w nich sytuacje, które mają służyć zilustrowaniu i nazwaniu możliwych problemów. Dodatkowo znajdują się tam odniesienia do obowiązującego w Polsce prawa (także kościelnego), wskazówki, jak reagować w sytuacjach trudnych i gdzie można zwrócić się o pomoc. Podręcznik wskazuje, że wymieniane w nim trudne tematy nie powinny być pominięte, czy przemilczane, lecz koniecznie przepracowane, a osoby które tego potrzebują powinny uzyskać profesjonalne wsparcie.

Aby zwiększać dostępność do książki wydano ją zarówno w formie drukowanej jak i w pdf. Twórczynią okładki jest graficzka Karolina Kluska, która przygotowała do tego projektu specjalny linoryt. Warto także wspomnieć, że książka została wydrukowana w sposób zrównoważony. Z myślą o mniejszej szkodliwości dla środowiska wybrano niepowlekany papier od środka oraz okładkę bez folii i lakieru, co pozwala na recyklingowanie.

Książkę można pobrać w pdf epub mobi