Jak zwracać się do księdza kobiety?

Opinia prof. Jana Miodka.

Po sobotniej ordynacji dziewięciu diakonek na księży w mediach trwa dyskusja jak zwracać się do księdza płci żeńskiej.

O opinię w tej kwestii poprosiliśmy prof. Jana Miodka.

Prof. Miodek choć jest  zwolennikiem form z żeńskimi przyrostkami to sugeruje, by tego nie w tym przypadku nie wprowadzać. Choć formy ksiądzka czy proboszczka są strukturalnie możliwe, to jednak rażą. Najracjonalniejszym wyjściem jest albo skorzystanie z nieodmienności bezprzyrostkowych form, będącej właśnie znakiem żeńskości, albo z dopuszczalnej także odmiany męskiej.

Można więc mówić: idę z ksiądz Witkowską, albo idę z księdzem Witkowską, widzę proboszcz Witkowską albo widzę proboszcza Witkowską.

W przypadku form grzecznościowych do kobiet duchownych można zwracać się: pani pastor, pani diakon, pani pastorko, pani diakonko, księże (ale nie pani ksiądz).

W prawie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce nie zostały wprowadzone żadne dodatkowe określenia. Słowo ksiądz dotyczy duchownych obu płci.