Jaka jest nasza wiara?

Ukazał się „Zwiastun Ewangelicki” nr 10/2019.

28.05.2019

Jaka jest moja wiara? – zadaje pytanie bp Marian Niemiec, zastanawiając się nad panującą wśród chrześcijan tendencją do mieszania elementów różnych religii i do wybierania tylko tego, co dla kogoś jest akurat wygodne.

Przeciwieństwem takiej postawy jest opisywana pod różnym kątem sylwetka ks. Teodora Haasego, ważnej XIX-wiecznej postaci, budowniczego ewangelicyzmu na Śląsku Cieszyńskim. W tym numerze  Marcin Gabryś przedstawia jego społeczną działalność; warto też sięgnąć do wcześniejszych numerów, gdzie w rubryce Historia – Postacie  jego kościelne zaangażowanie opisywał Łukasz Barański.

W rubryce Rok troski o stworzenie Anna Pola-Dymek zachęca do docenienia różnorodności i urody Bożego dzieła.Można też zapoznać się z dokumentemStworzenie – troska i odpowiedzialność przyjętym przez Synod Kościoła, który wskazuje właściwe postawy i zachowania w tym zakresie.

W rubryce Zbliżenia Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska opowiada, jak powstaje statuetka Nagrody Kościoła im. Anny Wazówny, która w tym roku zostanie wręczona po raz trzeci.

Ponadto, jak co roku o tej porze – Książeczka informacyjna 2019–  dodatek zawierający zestawienie wydarzeń i uroczystości odbywających się od czerwca do grudnia w różnych parafiach, we wszystkich diecezjach Kościoła.

Przypominamy, że czasopismo można zaprenumerować w parafiach od dowolnego miesiąca.

Można też otrzymywać je e-mailem w formacie pdf – po opłaceniu prenumeraty cyfrowej w wydawnictwie. Warunki prenumeraty i zakupu pojedynczych numerów na stronie 3 w wydaniu papierowym oraz na www.zwiastun.pl i na www.ksiegarnia.augustana.pl/14-zwiastun-ewangelicki

Zapraszamy do lektury.