Joannici w Legnicy

Spotkanie w ramach Rittertag.

W dniach 9-12 maja w Legnicy odbywał się Rittertag (Zgromadzenie Rycerskie) Rycerzy Zakonu Joannitów. Na zaproszenie lokalnej parafii ewangelicko-augsburskiej Joannici, przybyli do Legnicy w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.
Dzień później w Gorzelinie (gmina Lubin) na terenie dawnego cmentarza, wspólnie z gośćmi i przedstawicielami czterech wyznań uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą pamięci byłych mieszkańców Gorzelina. Następnie do późnych godzin popołudniowych, na położonym nieopodal terenie rekreacyjnym trwał piknik rodzinny pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Odbywał się on ponad podziałami między narodami (Niemcy, Polacy, Ukraińcy, Łemkowie) i wyznaniami.
W sobotę Joannici przebywali w Legnicy. Przed południem odbyła się część konferencyjna, a popołudniu był czas na zwiedzanie miasta.

Niedzielne nabożeństwo z udziałem Joannitów było niezwykle ważnym i ciekawym doświadczeniem dla małej legnickiej parafii, połączone było także z wprowadzeniem dwóch nowych członków Zakonu. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił zwierzchnik diecezji wrocławskiej bp Waldemar Pytel.