Komitet Wykonawczy ŚFL w Krakowie

Obrady i spotkania w Krakowie.

W dniach 15-16 listopada 2022. r. obradował w Krakowie Komitet Wykonawczy Światowej Federacji Luterańskiej. Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy, gdyż wiązał się z przygotowaniami do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które we wrześniu 2023 r. odbędzie się w tym mieście. W skład Komitetu wchodzą: Prezydent ŚFL, Wiceprezydenci reprezentujący poszczególne regiony, Przewodniczący Komisji Finansów, Przewodnicząca Wydziały Służby Światu ŚFL, przedstawiciele wybranych Komisji działających w ramach ŚFL i osoby powołane do Komitetu przez Radę ŚFL. Komitet obradował w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, która mieści się w Pałacu Wielopolskich.

W trakcie pobytu Komitetu w Krakowie obecni byli też zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jerzy Samiec, Koordynator ds. międzynarodowych Anna Wrzesińska oraz Rzecznik Prasowy Kościoła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska. W Krakowie gościła także Kristen Opalinski, która zaprojektowała logo Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego i odpowiada za przygotowanie identyfikacji wizualnej.

Obrady we wtorek otworzył Prezydent ŚFL abp dr Panti Filibus Musa, a zebranych powitał w Polsce Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec. Dyskutowano m.in. na temat działań pomocowych ŚFL na rzecz Ukrainy (Fundacja LWF w Polsce), budżetu ŚFL na rok 2023, Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie. Oddzielny raport na temat stanu przygotowań do Zgromadzenia złożyła Koordynator Zgromadzenia Ogólnego Maryssa Camaddo.

Podczas pobytu w Krakowie Prezydent ŚFL abp dr abp Panti Filibus Musa, Sekretarz Generalna ŚFL ks. dr Anne Burghardt oraz Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec spotkali się z Prezydentem Miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim i podziękowali mu za wsparcie i zaangażowanie miasta w organizację Zgromadzenia Ogólnego.

W czasie pobytu w Krakowie Komitet Wykonawczy ŚFL gromadził się na modlitwach porannych w kościele ewangelicko-augsburskim św. Marcina w Krakowie i odwiedził Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Komitet zwiedził również Centrum Kongresowe ICE, które będzie miejscem obrad Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL. Została oficjalnie podpisana umowa z ICE.

W środę odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz zwierzchnich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Obecni byli m.in. członkowie Rady Synodalnej, Konsystorza, Biskupi, członkowie Krajowego Komitetu Organizacji Zgromadzenia, przedstawiciel Rady ŚFL, członkowie krakowskiej Rady Parafialnej i pracownicy Krajowego Biura Zgromadzenia. Podczas spotkania w kościele św. Marcina w Krakowie Sekretarz Generalna powitała zebranych i przedstawiła misję i działalność ŚFL, a Sekretarz ŚFL ds. Europy ks. dr Ireneusz Lukas mówił o kontekście europejskim funkcjonowania federacji. Koordynator Zgromadzenia Maryssa Camaddo i Dyrektor ds. komunikacji ks. Arni Danielsson mówili o poprzednich Zgromadzeniach i przedstawili plany związane ze Zgromadzeniem Ogólnym w Krakowie.

Sekretarz Generalna ŚFL ks. dr Anne Burghardt, Dyrektor Wydziału Planowania i Koordynacji Szabolcs Lörincz oraz Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec podpisali umowę o współpracy przy organizacji Zgromadzenia Ogólnego pomiędzy ŚFL a Kościołem.