Konferencja ewangelistów w Niemczech

W dniach 2-5 grudnia w Rehe, w Niemczech, odbywała się coroczna Niemiecka Konferencja ewangelistów (niem. Deutschen Evangelistenkonferenz).

W tym roku zjazd ten był szczególny, gdyż miał charakter jubileuszowy – 70 lat temu zorganizowano pierwszą taką konferencję.

W ramach zjazdu miało miejsce wiele wykładów, dyskusji oraz warsztatów. Wszystko po to by, wymienić się doświadczeniami w służbie ewangelizacyjno-misyjnej oraz wysłuchać cennych porad, jak z Bożą pomocą głosić Boże Słowo tak, by mogło  skutecznie docierać do zsekularyzowanego świata. Słuchający mogli również dowiedzieć się, jak bardzo istotna jest postawa człowieka głoszącego Ewangelię – taki chrześcijanin ma robić to na chwałę Pana Boga a nie swoją.

Ogólne wnioski konferencji były bardzo budujące i kształtujące człowieka, który czuje się powołany przez Pana Boga do przekazywania Jego Dobrej Nowiny dalej tak, by jak największa rzesza ludzi mogła doświadczyć Jego łaski i zbawienia.

W zjeździe brało udział kilka osób z Polski, które miały okazję opowiadać m.in. o działalności Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

tekst i zdjęcie: Konrad Indeka