Konferencja teolożek ŚFL

Teolożki luterańskie z całego świata spotkały się w Falentach/k Warszawy na międzynarodowej konferencji teologicznej w dniach 13-16 listopada 2019 r.

W konferencji uczestniczyły luteranki z Brazylii, Chile, Estonii, Indii, Islandii, Kanady, Łotwy, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Peru, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Tajwanu, Tanzanii, Węgier i Wielkiej Brytanii. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentowała Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.
Celem konferencji organizowanej przez Światową Federację Luterańską była analiza tekstów biblijnych i teologicznych, poszukiwanie ich współczesnych znaczeń i opracowanie praktycznych wytycznych, które pomogą Kościołom członkowskich ŚFL wdrażać zasady postępowania wypracowane w dokumencie „Płeć i sprawiedliwość” oraz umożliwią realizację uchwał Dwunastego Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się w 2017 r. w Namibii.

Uczestniczki konferencji zastanawiały się w jaki sposób Jezus współpracował z kobietami, jakie wyzwania stawiają przed nami teksty Ewangelii dzisiaj oraz jak luterańska teologia z nauką o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę może wpłynąć na sprawiedliwe relacje w Kościołach. Podjęły również kwestie praw i godności kobiet, które promuje dokument „Płeć i sprawiedliwość – zasady postępowania” zatwierdzony przez Radę ŚFL w 2013 r. Dokument podkreśla pełne uczestnictwo kobiet w gremiach decyzyjnych i we wszystkich wymiarach życia kościelnego. Wzmacnia również pozycję kobiet w społeczeństwie stając się równocześnie narzędziem do walki z ubóstwem i przemocą uwarunkowaną względami płci. Wiele Kościołów członkowskich ŚFL dostosowało zasady postępowania do lokalnego kontekstu, tworząc nowe dokumenty lub wprowadzając zasady i towarzyszącą im metodologię do prawa kościelnego. Nadal jest jednak wiele do zrobienia. Jak zauważyła dr Mary Streufert, dyrektor programu Sprawiedliwość dla kobiet Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryce badanie opublikowane w 2016 roku przez jej Kościół wykazało, że „kobiety służące jako pastorzy i diakoni nadal zarabiają około 80 procent tego, co zarabiają mężczyźni, jednocześnie ponad jedna trzecia z nich twierdzi, że doświadczają molestowania seksualnego w swoich parafiach”.

Uczestniczki konferencji podkreśliły, że większość Kościołów członkowskich ŚFL ordynuje kobiety na duchownych, są też takie, w których trwa wypracowywanie stanowiska w tej kwestii i toczy się dyskusja. Są też nieliczne, które choć wcześniej przez wiele lat ordynowały kobiety, ale niedawno wycofały się z tej praktyki.
Wskazano też jak względy kulturowe wpływają niejednokrotnie na sytuację kobiet w poszczególnych Kościołach. Nadal są regiony, w których stosowane są przestarzałe prawa czystości rytualnej, które uważają kobiety za „nieczyste” podczas menstruacji, zabraniając im przyjmowania lub sprawowania sakramentu Komunii Świętej.  Te niesprawiedliwe prawa powinny zostać skonfrontowane z podejściem Jezusa do kobiet. Uczestniczki dyskutowały w jaki sposób Jezus traktował kobiety, które w Jego czasach były uważane za nieczyste. Przywoływały również luterańską antropologię, kwestię wcielenia oraz zastanawiały się nad równością mężczyzn i kobiet z perspektywy teologii luterańskiej i nauki o usprawiedliwieniu. Niestety w społeczeństwach, gdzie kobiety są niesprawiedliwie traktowane mogą pojawić się molestowanie, gwałt, przemoc domowa, a kobiety są często nie zgłaszają sprawców, ale obwiniają same siebie.
Podczas nabożeństwa, które odbyło się 15 listopada w kościele Świętej Trójcy w Warszawie, prowadzonego przez duchowne z różnych stron świata, odczytano świadectwa kobiet, które doświadczyły przemocy i nadużyć seksualnych w Kościołach oraz modlono się o ich uzdrowienie i zatrzymanie kultury milczenia, która chroni sprawców. W nabożeństwie uczestniczyła dk. Małgorzata Gaś z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.