Konsultacja regionalna ŚFL

W dniach od 28 do 30 października br. w Tallinie odbyła się Konsultacja Światowej Federacji Luterańskiej dla regionu Europy Środkowowschodniej.

Kościół Ewangelicko- Augsburski w Polsce reprezentowali: bp Jerzy Samiec, prof. Jerzy Sojka oraz Anna Wrzesińska. To pierwsze spotkanie w regionie od roku 2014 i konferencji we Wrocławiu w ramach Spotkania Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej.
W programie spotkania w Tallinie były dyskusje nt. duszpasterstwa Kościołów w regionie oraz refleksje z zainicjowanego w minionym tygodniu w Addis Abebie procesu dyskusyjnego nt. światowej perspektywy nad tożsamością luterańską. Tematy, które również poruszano to zaangażowanie Kościołów w sferze publicznej oraz edukacja teologiczna.