Konsultacje tez do społecznego projektu ustawy o cmentarzach i pochówkach

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych pomysłu lepszej ochrony dawnych cmentarzy.

Od ponad trzech lat istnieje Inicjatywa społeczna (Nie)zapomniane cmentarze, która podejmuje działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i dbałości o cmentarze, mogiły i groby zwłaszcza te niszczejące, zapomniane przez lokalne władze i mieszkańców.

Grupa łączy kilkadziesiąt osób: przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce, naukowców, prawników, pasjonatów historii i sztuki sepulkralnej, zarówno zrzeszonych w stowarzyszeniach propagujących wiedzę historyczną i chroniących zabytki, jak również działający indywidualnie.

Zespół ds. Ustawy o cmentarzach i pochówkach, który powstał w ramach Inicjatywy Społecznej (Nie)zapomniane cmentarze, opracował tezy do nowej ustawy o cmentarzach i pochówkach. Obecnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają bowiem wielu ważnych aspektów związanych z ochroną starych cmentarzy i miejsc pochówku. Wypracowane tezy zostaną poddane konsultacjom społecznym. Ich celem jest zebranie uwag i opinii oraz zainteresowanie jak najszerszego grona osób proponowanymi zmianami.

Konsultacje pod hasłem: „Chrońmy cmentarze” będą prowadzone do końca marca br. Po tym terminie wszystkie zgłoszone uwagi będą zebrane i upowszechnione. Być może niektóre proponowane rozwiązania mogą wzbudzić kontrowersje oraz krytykę. Dlatego bardzo ważne jest zgłaszanie również opinii wspierających proponowane zmiany, o ile te rozwiązania uznane będą za dobre i potrzebne. Członkom zespołu zależy, aby w zestawieniu opinii z konsultacji znalazła się cała gama wypowiedzi, zarówno krytycznych, jak i pozytywnych.

W społecznym pomyśle zmiany koncentrują się na dwóch kwestiach: ochronie starych cmentarzy i nowych formach chowania zmarłych, m.in. pochówków poza cmentarzami, łąk pamięci i pochówków ekologicznych.

Celem jest zapewnienie lepszej ochrony starych cmentarzy. Obecnie kupując działkę rekreacyjną można stać się, bez swojej wiedzy i woli, właścicielem starego cmentarza. Można też kupić stary cmentarz pod zabudowę i spychaczem usunąć z niego nagrobki lub szczątki ludzi tam pochowanych. Planowana ustawa ma ten proceder uniemożliwić. Sprzedawać będzie można tylko tereny pocmentarne, to znaczy takie, z których zostały ekshumowane szczątki osób tam pochowanych. Bardzo ważne jest, żeby w projekcie ustawy znalazły się wszystkie ważne aspekty związane z pochówkiem i ochroną cmentarzy, także tych (nie)zapomnianych. Planowane jest też wprowadzenie obowiązku przygotowania transparentnej i dostosowanej do gminy taksy pogrzebowej.

Konsultacje są prowadzone z wykorzystaniem portalu: www.mamzdanie.org.pl pod linkiem.
(uwaga, żeby wziąć udział w konsultacjach na portalu trzeba się zalogować!).

Szerzej o konsultacjach na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich: link