Koordynator ds. programu Zgromadzenia Ogólnego ŚFL – oferta pracy

Światowa Federacja Luterańska poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora ds. programu Zgromadzenia Ogólnego ŚFL.

Stanowisko jest ograniczone czasowo do września 2023 r. , zakładana jest w głównej mierze praca zdalna z miejsca zamieszkania.
Głównym zadaniem koordynatora będzie opracowanie tematu XIII Zgromadzenia ŚFL pod kątem teologicznym i metodologicznym. Do tego celu zostaną przygotowane materiały, które następnie będą przesłane do kościołów członkowskich. Tematem Zgromadzenia w Krakowie, w 2023 roku będzie „Jeden Duch, jedno Ciało, jedna nadzieja”. Temat ten zaprasza do ekumenicznego i interdyscyplinarnego dialogu na temat naszego miejsca w Bożym dziele przemian w świecie. Ucieleśnia on teologię wspólnoty (solidarność, wzajemność i współpraca), przekazując przesłanie nadziei zakorzenionej w Chrystusie.
Opracowanie tematu będzie miało miejsce we współpracy z Instytutem Badań Ekumenicznych w Strasburgu. Temat ten ma wyraźny związek z trwającymi procesami teologicznymi nad teologią wspólnoty oraz luterańską tożsamością ekumeniczną.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pracowała ze swojego regionu, podróżując do Genewy i Strasburga oraz ewentualnie na tzw. Pre-Assemblies, czyli spotkaniach przygotowujących do Zgromadzenia w regionach ŚFL. Oczekuje się, że rozpocznie on swoją pracę jak najszybciej, na czas określony (do września 2023 roku). Oczekuje się również elastycznego czasu pracy ze względu na różne strefy czasowe. W celu zapewnienia wyrównania umiejętności i kwalifikacji, pierwszeństwo zostanie przyznane osobie spoza Europy.

Czas pracy: 100 % w 2021 r., następnie średnio 70 % do września 2023 r. Średnia liczba dni podróży w roku: znaczna (ponad 20) – osoba na tym stanowisku spędzi kilka tygodni w roku zarówno w Biurze Wspólnoty w Genewie, jak i w Instytucie Ekumenicznym w Strasburgu, będzie brała udział w tzw. Pre-Assemblies oraz w Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL w Krakowie.

Wymagania:
doktorat z teologii
poparcie Kościoła członkowskiego ŚFL
biegła znajomość języka angielskiego. Biegła znajomość dodatkowego, oficjalnego języka ŚFL będzie atutem.
Ścieżka publikacji naukowych
Dodatkowe umiejętności:
Solidne zaplecze i wiedza w zakresie teologicznego rozumienia eklezjologii luterańskiej, zagadnień współczesnych i działalności ŚFL
Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy duszpasterskiej i/lub akademickiej
Udowodniona zdolność do interakcji i pracy w różnych środowiskach kulturowych
Udokumentowana umiejętność organizowania wielu zadań
Pewna wiedza na temat struktury ŚFL i kościołów członkowskich
Doświadczenie w pracy zdalnej, organizowaniu i prowadzeniu spotkań wirtualnych ŚFL.

Dodatkowe informacje na temat stanowiska pracy w języku angielskim.