Korona cierniowa

Przesłanie Światowej Federacji Luterańskiej na Wielki Piątek przygotowane przez abp Antje Jackelén, wiceprezydent ŚFL krajów nordyckich.

KORONA CIERNIOWA

UPPSALA, Szwecja/GENEWA

Przesłanie na Wielki Piątek 2020 r. – abp Antje Jackelén

„On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych”.  1 List Piotra 2:24-25

Dziękuję ci, Piotrze, za ten Chrystusowy hymn zainspirowany słowami proroka Izajasza! „A jego ranami jesteśmy uleczeni”. Chrystus cierpiał za nas!

Cierpienie jest rzeczywistością na tym świecie. Gdziekolwiek jest życie i dzieje się akt tworzenia, tam jest także ból, walka, cierpienie i śmierć. Tak jest od milionów lat. I Bóg jest w tym obecny.

Wiesz Piotrze, dzisiaj tak wiele z nas dotkniętych jest cierpieniem, wywołanym przez nowy koronawirus na całym świecie. Jak ugryzieni przez węża ludzie na pustyni, którzy podnosili swoje oczy na miedzianego węża, osadzonego przez Mojżesza na drzewcu dla ich uzdrowienia (4 Mż 21), szukamy ukrzyżowanego Chrystusa i jego korony, korony cierniowej, dla uzdrowienia narodów dotkniętych koroną.

Zdarza się, że z perspektywy czasu, widzimy sens naszego własnego cierpienia. Jednocześnie, nadawanie znaczenia czyjemuś cierpieniu jest bardzo trudną kwestia i duszpastersko nierozsądną. Zamiast mówić ludziom, co może Bóg mieć na myśli, w sytuacji kiedy cierpią, powinniśmy im towarzyszyć. Bądźcie przy nich, mówcie o uzdrowieniu, które emanuje z ran Chrystusa, abyśmy mogli żyć dla prawości i sprawiedliwości.

Tak więc Piotrze, w naszych czasach coraz więcej dowiadujemy się o cierpieniach ziemi. Ja wiem, ziemia nie jest Jezusem. Teraz ziemia ma rany, a wiele z nich jest spowodowanych przez nasze grzechy. Możnaby powiedzieć, że ziemia nosi nasze grzechy w swoim ciele, tak jak Jezus nosił nasze grzechy w swoim ciele. Często, jak Jezus, ziemia nie odpłaca nam za nasze nadużycia i nie grozi. Innym razem ziemia atakuje i uderza zarówno w tych, którzy ją użytkują, jak i tych którzy ją nadużywają.

Jest jednak różnica w tym porównaniu: wierzymy, że rany Jezusa oznaczają uzdrowienie. Rany ziemi nie mogą nas uleczyć. Przypominają nam one o naszej własnej bezbronności i o ranach, które my zadajemy innym. Rany ziemi są ranami, które wołają o naszą pomoc w ich uzdrowieniu.Nasz udział w leczeniu ran ziemi może przecież okazać się udziałem w uzdrowieniu, którym Bóg chce się z nami podzielić w Chrystusie. Jeśli Jezus jest naszym pasterzem, to lepiej zróbmy wszystko co możemy, by pastwiska były czyste, ponieważ bez pastwisk nie ma możliwości wypasania owiec!

Wiesz, Piotrze, zbyt długo ignorowaliśmy związek pomiędzy pastwiskiem i pasterzem, między naturą a zbawieniem. Ale w końcu, wydaje się, że to rozumiemy! Dzisiaj, kiedy kłaniamy się przed krzyżem i podnosimy się, aby spojrzeć na naszego Zbawiciela i jego koronę cierniową, zdajemy sobie sprawę, że ufać Chrystusowi to troszczyć o ziemię, która nas nosi. To troszczyć się o ciało, którym jesteśmy, o kierunki naszych życiowych wędrówek, o nasze wspólnoty. To troska o tych, którzy cierpią i troska o zdolność do cierpienia w solidarności z nimi.

Piotrze, czy wolno nam twierdzić, że krzyż jest w centrum wszechświata, jako Boże objęcie wszystkich zmagań? Że Bóg w Chrystusie nie oznacza tylko uzdrowienia dla twoich i moich osobistych grzechów, nie tylko ran planety ziemi ale wszystkiego co jest? Krzyż jako uwiarygodnienie Bożej miłości! Bogu, który nie pozwolił, aby niesprawiedliwość krzyża trwała, z pewnością nie jest miłe cierpienie dla samego cierpienia. Raczej Bóg chce być znany poprzez wylewanie Ducha pocieszenia i wzmocnienia – by uzdrowić i cieszyć się życiem w pełni. Dziękuję, Piotrze, za rozmowę, która poszerza moje horyzonty.

Arcybiskup dr Antje Jackelén, wiceprezydent ŚFL krajów nordyckich