Kościół i Diakonia – wspólnie pomagamy na granicy. Włącz się do akcji!

Sytuacja osób przebywających na granicy cały czas jest trudna. Spada temperatura, warunki stają się coraz trudniejsze. Cały czas można włączyć się w akcję pomocy!

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce apeluje o składanie ofiar na rzecz uchodźców przebywających na polsko-białoruskiej granicy. Apel wystosowali wspólnie Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Prezes Diakonii.

Przeczytaj apel Diakonii Polskiej podpisany przez biskupa Jerzego Samca i biskupa Ryszarda Bogusza tutaj

DAROWIZNY PIENIĘŻNE

Ofiary na rzecz tych, którzy przebywają w polskim pasie granicznym, można przekazywać na konto Diakonii Polskiej indywidualnie oraz również poprzez parafie ewangelickie. Z zebranych funduszy koordynowana będzie bieżąca pomoc dla uchodźców, realizowana m.in. we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, jedyną organizacją mającą prawo wjazdu do strefy stanu wyjątkowego.

Dane konta bankowego:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)

Miodowa 21, 00-246 Warszawa

Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa

Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 
z dopiskiem „Uchodźcy”

Wpłat można także dokonywać z wykorzystaniem platformy płatności elektronicznych Dotpay na www.diakonia.org.pl/darowizny

DAROWIZNY RZECZOWE

W pierwszej kolejności zachęcamy do wpłat pieniężnych. Taka forma pomocy pozwala na maksymalną elastyczność działania (zakup konkretnych rzeczy, na które akurat jest zapotrzebowanie). Jeśli jednak w Parafiach prowadzone będą zbiórki darów rzeczowych, to po zakończeniu akcji prosimy o przesłanie tego, co zebrano do Centrum Luterańskiego w Warszawie.

Dary zostaną przekazane do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym Kościół Ewangelicko-Augsburski współpracuje od dłuższego czasu. RPO podczas swoich wizyt interwencyjnych przekazuje także dary rzeczowe osobom znajdującym się przy granicy, czy też przebywającym w ośrodkach strzeżonych i placówkach Straży Granicznej w oczekiwaniu na zakończenie długiej procedury.

CZEGO POTRZEBA?

  1. Dobrej jakości ciepłych ubrań
  2. Butów dla dzieci i dorosłych
  3. Artykułów spożywcze (np. batony energetyczne)
  4. Artykułów higienicznych (szampony, żele itp.)
  5. Materiałów plastycznych dla dzieci

CO ZROBILIŚMY DO TEJ PORY?

  1. Kościół Ewangelicko-Augsburski zorganizował zbiórkę ofiar dla Fundacji Ocalenie, która prowadzi działania zarówno na granicy z Białorusią, jak i pomaga uchodźcom w dalszym pobycie w Polsce. Kościół współpracuje z Fundacją od wielu lat. Łącznie zebraliśmy we wrześniu 39 830 zł.
  2. We współpracy z Ewangelickimi Kapelanami Straży Granicznej Diakonia Polska przygotowała 500 zestawów pomocowych dla osób przebywających na granicy. To pierwszy etap pomocy rzeczowej dla uchodźców – darów przekazanych osobom na wolnym powietrzu i w ośrodkach strzeżonych.
  3. We współpracy z Ewangelickim Stowarzyszeniem Betel Diakonia Polska wsparła ośrodek strzeżony dla cudzoziemców w Kętrzynie. Dzięki przekazanej dotacji celowej w wysokości 5.000 zł zakupiono najpotrzebniejsze produkty – ciepłą odzież i zimowe obuwie, a także artykuły spożywcze, higieniczne, które stanowią bezpośrednią pomoc dla osób przebywających w placówce.
  4. Na apel Diakonii Polskiej odpowiadają parafie, które prowadzą zbiórki konkretnych darów rzeczowych. W ten sposób wsparcie uzyskają zarówno ośrodki strzeżone i uchodźcy przebywający na granicy, jak i osoby, które znalazły się w placówkach medycznych w strefie przygranicznej. Parafie zbierają także darowizny pieniężne, które po zakończeniu zbiórki zostaną łącznie przekazane do Diakonii, skąd koordynowana będzie dalsza pomoc.