Kościoły partnerskie podczas pandemii cz. 2

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce utrzymuje partnerstwo z wieloma Kościołami na świecie. Ich przedstawiciele dzielą się swoimi doświadczeniami i sytuacją jaka nastała w Kościołach w związku z ogłoszeniem pandemii.

W czasie koronawirusa jako Gustav Adolf Werk zdawaliśmy prawie codziennie relacje o wyzwaniach naszych partnerów. Wykorzystaliśmy do tego blog glauben-verbindet.blogspot.com. Chcieliśmy poprzez to poszerzyć perspektywę i dać odczuć, co to znaczy konfrontować się z koronawirusem w poszczególnych regionach świata.

Centrala GAW w Lipsku działała dobrze w tym czasie. To był wytężony czas – bez podróży służbowych, w pewnym sensie ciekawy, ale też stanowiący duże wyzwanie. Nie wiemy jeszcze dokładnie jaki wpływ miał brak nabożeństw i brak możliwości na prowadzenie różnorakich aktywności GAW, na pracę z naszymi projektami. Jeszcze w tym roku wesprzemy wszystkie projekty zawarte w katalogu projektów GAW. Nie możemy jeszcze powiedzieć, czy w przyszłym roku nie będziemy zmuszeni do wprowadzenia cięć w naszych zobowiązaniach związanych z wspieraniem projektów naszych partnerów. Pandemia koronawirusa przyśpieszyła również konieczność dalszych reform w centrali GAW. Jestem ostrożnie optymistyczny – ale zmiany nastąpią.

Ks. Enno Haaks, Sekretarz Generalny GAW