Kościoły partnerskie podczas pandemii cz. 4

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce utrzymuje partnerstwo z wieloma Kościołami na świecie. Ich przedstawiciele dzielą się swoimi doświadczeniami i sytuacją jaka nastała w Kościołach w związku z ogłoszeniem pandemii. W tym materiale można zapoznać się z informacjami z Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau.

„Przesłanie, że miłość i moc Boga jest silniejsza niż śmierć, daje mi nadzieję, szczególnie w tych trudnych czasach” – pisze Volker Jung, Prezydent Kościoła Hesji i Nassau, w aktualnym biuletynie EKHN, który w wersji niemieckiej jest dostępny tutaj: https://www.zentrum-oekumene.de/fileadmin/redaktion/Partnerkirchen/Newsletter2020-web.pdf

Biuletyn w całości poświęcony jest wyzwaniom, przed którymi stanął Kościół w kontekście pandemii koronawirusa. W okresie zamkniętych Kościołów, pojawiło się kilka inicjatyw i akcji, które nakierowane były na przyniesienie ludziom pociechy i danie im nadziei w tym najtrudniejszym czasie zamknięcia np.:

  • Konfirmanci malowali rybki na kamieniach i umieszczali je np. przed wejściami do domów i przystankami autobusowymi,
  • Henriette Crüwell zawiesiła przed drzwiami kościoła róże i teksty modlitw na znak zachęty,
  • W Westerwald, praktykantka Viola Minge i ks. Monika Christ napisały kredą na podłodze przed drzwiami kościoła psalm i zaprosiły parafian do dopisania tam również kredą swoich myśli.

Wiele pytań pojawia się w kontekście organizacji Ekumenicznych Dni Kościoła, które mają odbyć się we Frankfurcie nad Menem w dniach od 12 do 16 maja 2021 r. Przygotowania do tego wydarzenia są w pełnym toku i jest nadzieja, że Kirchentag się odbędzie.

Ponadto EKHN bardzo zaangażował się na rzecz swoich kościołów partnerskich, tworząc fundusz pomocowy na rzecz projektów społecznych w czasie kryzysu. Kościół zainicjował też akcję „Razem – świat w modlitwie”, zachęcając swoich parafian do modlitwy każdego wieczoru o godz. 19: 30, kiedy zadzwonią kościelne dzwony.

Pozdrowienia z Ewangelickiego Kościoła Hesji i Nassau.
ks. dr Volker Jung, Prezydent Kościoła