Ks. Halina Radacz mianowana proboszczem-administratorem

Po raz pierwszy w historii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce kobieta będzie pełniła funkcję proboszcza-administratora.

Decyzja została podjęta na wniosek bp. Jerzego Samca podczas posiedzenia konsystorza 8 maja, dzień po pierwszej rocznicy ordynacji ks. Radacz na księdza. Miejscem jej służby będą nadal parafie w Żyrardowie i Rawie Mazowieckiej. Ks. Halina Radacz, przejmie  obowiązki od bp. Jana Cieślara, dotychczasowego administratora parafii, 1 czerwca 2023 roku.

W polskim Kościele luterańskim proboszcz-administrator ma uprawnienia proboszcza, ale może być przeniesiony przez konsystorz na inne miejsce służby. Proboszcz jest wybierany przez zgromadzenie parafialne, natomiast administrator jest mianowany przez konsystorz.

Ks. Halina Radacz (z domu Płoszek) urodziła się 12 sierpnia 1958 roku w Gdańsku. Pochodzi z rodziny luterańskiej i ukończyła studia na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W czasie studiów odbyła praktykę w biurze biskupa Kościoła i konsystorza. W 1983 pełniła obowiązki kierowniczki Domu Wczasowego Betania w Wapienicy koło Bielska-Białej, w latach 1984–1985 była katechetką w rodzinnej parafii w Sopocie, a następnie w latach 1985–1989 w parafii w Działdowie. Pełniła również funkcję katechetki diecezjalnej w diecezji mazurskiej.

Jej ordynacja diakonacka miała miejsce 25 stycznia 1987 roku w Lidzbarku Welskim na Mazurach. W latach 1989–1998 była duszpasterzem parafii w Olsztynku. W latach 1998-2022 z ramienia Polskiej Rady Ekumenicznej była zatrudniona w Redakcji Ekumenicznej Telewizji Polskiej.

Od września 1998 pełni służbę duszpasterską w parafii w Żyrardowie, a od 2014 również w Rawie Mazowieckiej.

Rok temu, 7 maja 2022 roku, została ordynowana na księdza wraz z ośmioma diakonkami w kościele Świętej Trójcy w Warszawie.