Ks. Pavlo Shvarts biskupem luteran na Ukrainie

30 listopada odbyła się w ewangelicko-luterańskim kościele św. Katarzyny w Kijowie uroczystość wprowadzenia w urząd biskupa Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Ukrainie (DELKU) dotychczasowego biskupa-wizytatora, ks. Pavlo Shvartsa.

Przypomnijmy, że wobec trwającego od lat konfliktu w lokalnym Kościele luterańskim, Synod Kościoła zdecydował się w 2018 roku na tymczasowe rozwiązanie i powierzył ks. Pavlo Shvartsowi funkcję biskupa-wizytatora ograniczając jego urzędowanie na okres 12 miesięcy. W minionym roku odbyło się nabożeństwo, podczas którego wprowadzono ks. Shvartsa w urząd biskupa-wizytatora.

W związku z kończącą się kadencją biskupa-wizytatora Synod DELKU zebrał się 26 października 2019 w Charkowie i wybrał ks. Shvartsa na Biskupa DELKU na 5-letnią kadencję. Pozostają jeszcze trudności administracyjne wynikające z konfliktu z byłym już biskupem Kościoła Sergiejem Maschewskim, które rozstrzygane są przed ukraińskimi sądami.

Podczas wprowadzenia w urząd bp Pavlo Shvarts otrzymał wszystkie prawa i obowiązki wynikające z porządku prawnego Związku Kościołów Ewangelicko-Luterańskich Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Gruzji oraz Południowego Kaukazu.

W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele Kościołów luterańskich zrzeszonych we wspomnianym Związku Kościołów Ewangelicko-Luterańskich (dawniej ELKRAS) – przewodniczący Rady bp Alexander Scheiermann (Ural i Syberia), bp Markus Schoch (Gruzja), bp Alfred Eichholz (Kirgistan), a także reprezentanci siostrzanych Kościołów z innych krajów, w tym bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce), bp Péter Kondor (Kościół Ewangelicko-Luterański Węgier) oraz bp Ján Hroboň (Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Słowacji).

zdjęcia: http://nelcu.org.ua/
czytaj więcej: ewangelicy.pl