Książka o parafiach na Mazurach

W 2019 roku ukazało się dwutomowe opracowanie poświęcone parafiom luterańskim na Mazurach.

Autorem książki jest ks. bp Rudolf Bażanowski, były zwierzchnik Diecezji Mazurskiej, który z tym regionem  związał swoją wieloletnią służbę duszpasterską. Jak zaznacza we wstępie, przez cały czas interesował się losami kościołów ewangelickich na Mazurach, a owocem tych zainteresowań jest okazale wydany leksykon obejmujący zarówno parafie przetrwałe, jak i obecnie nieistniejące.

Na kartach dwóch obszernych tomów opisane zostały dzieje 330 jednostek parafialnych z terenów samych Mazur, ale także ziem przyległych. Przedstawiając parafie autor koncentruje swoją uwagę na trudnej rzeczywistości powojennej przybliżając starania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego o reaktywowanie życia religijnego na Mazurach w kontekście ówczesnych relacji międzywyznaniowych, uwarunkowań organizacyjnych, politycznych oraz narodowościowych. Na kartach książki zgromadzone zostały wspomnienia oraz relacje ukazujące przejmowanie ewangelickich kościołów na potrzeby innych wyznawców przybyłych ma Mazury po 1945 roku. To jednocześnie zapis losów  mazurskiej społeczności topniejącej w związku z powojennym exodusem wiernych wyjeżdżających do Niemiec. W publikacji  znajdziemy nazwiska duchownych, którzy pełnili służbę w parafiach mazurskich w tym szczególnie trudnym okresie. Znajdziemy także opisy luterańskich świątyń wraz z zamieszczonymi ich fotograficznymi wizerunkami. Dzieje parafialne doprowadzone zostały do czasów nam współczesnych.

Opracowanie przygotowane przez ks. bp. sen. Bażanowskiego uzupełnia dotychczasową literaturę dotyczącą konfesyjnej przeszłości na Mazurach. Dwutomowa, okazale wydana książka powinna trafić do księgozbiorów parafialnych, bibliotecznych, na pewno znajdzie się w zbiorach prywatnych. Może być wzbogaceniem wiedzy o parafiach mazurskich, jak też stać się początkiem głębszego zainteresowania ewangelicką przeszłością regionu, może również inspirować do dalszych prac badawczych nad historią ewangelików na Mazurach. Książka jest dostępna w internetowej księgarni „Warto” : https://warto.com.pl/produkt/koscioly-iparafie-diecezji-mazurskiej-t1-i-t2/

tekst: Aneta M. Sokół