Kwartalnik Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji

Ukazał się drugi numer Kwartalnika Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji.

Drodzy Internauci, 

Policjantki, Policjanci, pracownicy cywilni Policji!

Oddaję w Wasze ręce drugi numer:

KWARTALNIKA EWANGELICKIEGO DUSZPASTERSTWA POLICJI !!!

Drugi numer pt.: „B jak BEZPIECZEŃSTWO”  dotyka tematu bezpieczeństwa, spokoju ducha, który sprawia, że jest mi dobrze. Takie poczucie bezpieczeństwa stanowi podstawowy warunek szczęścia, zadowolenia i zdrowia psychicznego. 

Kwartalnik ukazuje się tylko w wersji internetowej.

Odsyłam do linku.

Zapraszam również na Facebook: Ewangelickie duszpasterstwo Policji

Oraz na stronę: www.kapelanpolicji.pl 

Życzę przyjemnej lektury! 

ks. Marek Twardzik

duszpasterz policji