Kwartalnik Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji

Ukazał się CZWARTY NUMER Kwartalnika Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji

Drodzy Internauci,
Policjantki, Policjanci, pracownicy cywilni Policji!

Oddaję w Wasze ręce czwarty numer:
KWARTALNIKA EWANGELICKIEGO DUSZPASTERSTWA POLICJI !!!

Trzeci numer pt.: „D jak DYSKRYMINACJA” dotyka tematu dyskryminacji, poniżania, mobbingu, ale także będących na drugim końcu szali: równości, tolerancji, docenienia drugiego człowieka. Przczytaj i wyciągnij wnioski!

Kwartalnik ukazuje się tylko w wersji internetowej.
Odsyłam do linku

Zapraszam również na Facebook: Ewangelickie Duszpasterstwo Policji

Życzę przyjemnej lektury!
ks. Marek Twardzik
duszpasterz policji