Kwartalnik Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji

Ukazał się PIĄTY NUMER Kwartalnika Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji

Drodzy Internauci,

Policjantki, Policjanci, pracownicy cywilni Policji!

Oddaję w Wasze ręce piąty numer:

KWARTALNIKA EWANGELICKIEGO DUSZPASTERSTWA POLICJI !!!

Piąty numer pt.: „E jak EMPATIA”  dotyka tematu „współodczuwania”, czyli umiejętności zrozumienia uczuć oraz emocji dru­giej osoby…

Przczytaj i wyciągnij wnioski!

Kwartalnik ukazuje się tylko w wersji internetowej.

Odsyłam do linku

Zapraszam również na Facebook: Ewangelickie Duszpasterstwo Policji

Życzę przyjemnej lektury!

ks. Marek Twardzik, duszpasterz policji