List liderów religijnych do premiera

30 kwietnia przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Muzułmańskiego Związku Religijnego wystosowali do premiera Mateusza Morawieckiego list.

Przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Muzułmańskiego Związku Religijnego wystosowali do premiera Mateusza Morawieckiego list. Proszą w nim o korektę przepisów, które w związku z pandemią COVID-19 ograniczają liczbę osób przebywających w pomieszczeniach sakralnych, a także o doprecyzowanie przepisu dotyczącego obecności osoby sprawującej kult.

W liście zwracają uwagę, że „dla wiernych, którzy spotykają się w małych miejscach kultu, limit 1 osoby na 15 m kw. powierzchni budynku powoduje, że w nabożeństwach może uczestniczyć mniej osób niż przed zmianami”. Poprosili o rozważenie zmiany tego przepisu, a także o doprecyzowanie tego, kto z osób sprawujących kult religijny jest zwolniony z zakrywania nosa i ust (więcej o tym liście na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej tutaj).

Tego samego dnia podczas konferencji prasowej zapytano o te postulaty ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. – Pozwólmy na ocenę skutków uwolnienia dotychczasowych reżimów dotyczących Kościołów, związków wyznaniowych. W tej chwili jedna osoba na 15 m kw. to jest w średniej wielkości kościele około 50 osób. Popatrzmy, jak to wpływa na przebieg epidemii. Nie będziemy podejmowali żadnych decyzji, dopóki nie będziemy mieli wiedzy, czy te wskaźniki, o których już wielokrotnie mówiłem, rosną, maleją, czy pozostają na tym samym poziomie – powiedział minister.

Polityk podkreślił również, że najpierw musimy mieć dane i być pewni tego, jak poprzedni etap wpłynął na zachorowalności, a potem można będzie mówić o kolejnym etapie.

źródło: ekumenia.pl