Luteranie na Mazurach i Warmii po 1945 r.

Kolejna publikacja w diecezji mazurskiej.

Drugą wydaną w ostatni miesiącach książką w diecezji mazurskiej jest monografia historyczna ,,Luteranie na Mazurach i Warmii po 1945 r.” autorstwa profesora Grzegorza Jasińskiego. Autor ten już kilkukrotnie zasłużył się dla społeczności ewangelików na Mazurach, wydając poprzednie części cyklu i  zajmując się wcześniejszymi etapami działalności luteran na tych terenach.

Książka jest bardzo obszerna, jednak jak zauważają recenzenci, prof. Jasińskiego cechuje niezwykłe zrozumienie czytelników, dzięki czemu potrafi ująć konkretność historiografii w sposób przystępny i ciekawy tak, by jego książki nie były sztuką dla sztuki, historią dla historyków, lecz prawdą dla wszystkich.