Medal i nagroda

Wrzesień w parafii w Miechowicach był bogaty w wydarzenia, które mają istotne znaczenie dla tej niewielkiej, ewangelickiej społeczności.

Od 10 do 13 września miały miejsce Dni Otwarte Pałacu w Miechowicach, podczas których parafia ewangelicka udostępniła zwiedzającym swoje obiekty. Dla mieszkańców Bytomia i Górnego Śląska był to historyczny moment, ponieważ, po kilkudziesięciu latach, zrewitalizowano fragment zniszczonego pałacu Tiele-Wincklerów, miejsca urodzenia Ewy von Tiele – Winckler, zwanej Matką Ewą. Przywrócona do użytku oficyna pałacowa jest instytucją miejską pod administracją Bytomskiego Centrum Kultury.  Otwarciu pałacu towarzyszyło wręczenie z rąk prezydenta Mariusza Wołosza Medalu Miasta Bytomia ks. Janowi Kurko, proboszczowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach.

Oznaczenie to zostało mu przyznane za „konsekwencję oraz dbałość o zachowanie dziedzictwa Matki Ewy, przywrócenie dawnego blasku budynkom wchodzącym w skład kompleksu, ale także zachowanie charakteru miejsca, które cechowała otwartość na drugiego człowieka”. Parafia w Miechowicach od 2012 do 2019 roku mierzyła się z trudami gruntownych remontów wszystkich obiektów. Przez 7 lat kościół – miejsce spotkań parafian – stał zamknięty, a nabożeństwa odbywały się tymczasowo w innych budynkach. Życie parafialne toczyło się na mocno zwolnionych obrotach. Tamten etap parafia ma już jednak za sobą.

„Ta nagroda jest nade wszystko podziękowaniem dla wszystkich, bez których rewitalizacja terenu parafialnego nie byłaby możliwa. Dziś z perspektywy czasu uważam, że warto było podjąć się tego trudu. Traktuję też rewitalizację, jako temat ciągle otwarty. Mamy wyremontowane budynki, ale najważniejsze, by wróciło do nich życie”- wyznaje  ks.Jan Kurko

Zarówno zrewitalizowany fragment zabudowań pałacowych, jak i Zespół Zabytkowy Parafii ewangelickiej w Miechowicach stanowią aktualnie przykład miejsc, które warto odwiedzić na Śląsku, by poznać ich bogatą przemysłową przeszłość. W Bytomiu historia tworzy aktywny dialog z teraźniejszością. Przywrócone do życia budynki służą innym i stanowią wyjątkowe miejsca spotkań. Neobarokowy kościół, budynek Ostoi Pokoju, Cisza Syjonu, czy Muzeum Domek Matki Ewy, są przykładem architektury przełomu XIX i XX wieku i leżą na Szlaku Matki Ewy. Można do nich zajrzeć, poczuć atmosferę czasów, w których działał tu prężnie Diakonat założony przez  Matkę Ewę, ale również pozwolić sobie na doświadczenie pokoju i ciszy w czasach tak bardzo niepewnych i niecierpliwych.

Dzieło Matki Ewy nie ulega zapomnieniu. Jej idea służenia drugiemu człowiekowi, bez względu na pochodzenie, czy wyznanie, trwa nadal. Oprócz szlaku, muzeum, fundacji, w Bytomiu jest również ulica i szkoła imienia tej wyjątkowej kobiety. Od 2012 roku przyznawana jest nagroda „Ostoi Pokoju” im. Matki Ewy. Kapitułę konkursu stanowią przedstawiciele Samorządu Województwa Opolskiego, Gminy Bytom, Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach.

Sama nagroda jest symbolem całkowitego i bezinteresownego oddania się drugiemu człowiekowi i szlachetnej działalności społeczno-charytatywnej. Trafia do działaczy społecznych oraz instytucji, które mają na celu wspieranie człowieka w potrzebie. Mogą to być fundacje, stowarzyszenia lub firmy wrażliwe społecznie.

 

Pierwszą laureatką nagrody „Ostoi Pokoju im. Matki Ewy” była, nieżyjąca już siostra Marta Grudke.  W tym roku trafiła do pana Romana Kolka, lekarza, Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego oraz czynnie zaangażowanego społecznika wielu organizacji pozarządowych. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na jego wrażliwość, bezinteresowność oraz dar szerzenia empatii.

W kategorii zbiorowej Kapituła doceniła działalność Stowarzyszenia Hospicjum Opolskiego, które w tym roku obchodzi swoje 20 lecie. Hospicjum udziela profesjonalnego wsparcia zarówno w formie paliatywnej opieki domowej, jak i stacjonarnej, dla osób w stanie terminalnym dzięki powołaniu Centrum Opieki Paliatywnej „Betania”. Stowarzyszenie rozwija wolontariat, organizuje program wsparcia w żałobie dla rodziny chorego, udziela profesjonalnego wsparcia medycznego, psychologicznego i duchowego.

W imieniu zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Opolskiego nagrodę odebrał jego prezes- biskup diecezji katowickiej, ks. Marian Niemiec.

Statuetki w obu kategoriach wręczył gospodarz miasta – prezydent Mariusz Wołosz.

31 października 2021 roku przypada 155 rocznica urodzin Matki Ewy. Ten dzień jest dobrym czasem refleksji nie tylko nad przesłaniem Reformacji, ale także dzieła diakonisy pochowanej na przykościelnym cmentarzu jako Ancilla Domini. Służebnica Pańska.

 

tekst i zdjęcia: Monika Cieślar