Młodzi luteranie na COP26

Zaczyna się listopad, a razem z nim prawdopodobnie najważniejsze po Porozumieniu paryskim z 2015 r. wydarzenie w sprawie zmian klimatu – COP26, czyli 26. konferencja klimatyczna ONZ. W tym roku pod prezydencją Wielkiej Brytanii w Glasgow, delegacje międzynarodowe spotkają się, by problemem tym zająć się jako globalnym priorytetem. Światową Federację Luterańską reprezentuje grupa 32 młodych osób z 25 krajów, wśród nich Joshua Hanson i Zuzanna Welman z Polski. Celem wszystkich delegacji podczas COP jest wynegocjowanie od każdego kraju skutecznych strategii do osiągnięcia neutralności klimatycznej przed 2050 rokiem.

Prawie 46% Kościołów członkowskich Światowej Federacji Luterańskiej już dziś w sposób znaczny zagrożonych jest skutkami katastrofy klimatycznej. Nie dziwi więc, że ŚFL stara się aktywnie włączać w procesy decyzyjne dotyczące ochrony środowiska. Pierwsze stanowiska Federacji dotyczącej tego tematu powstały już pod koniec lat siedemdziesiątych, a od ponad 10 lat ŚFL jest obserwatorką na COP.

Na tegoroczny COP Światowa Federacja przygotowała dokumenty, którą mają wskazać na główne oczekiwania luteran na całym świecie wobec rządzących. Wśród nich są m.in. ograniczenie wzrostu średniej temperatury globalnej do maksymalnie 1,5 stopnia Celsjusza względem początku epoki industrialnej (przy obecnym tempem ograniczania emisji gazów cieplarnianych do końca wieku osiągniemy wzrost o ponad trzy stopnie), zwiększenie wsparcia finansowego państw bogatszych dla państw biedniejszych, które prędzej odczują skutki katastrofy klimatycznej, czy też wsparcie zaangażowania młodzieży i sprawiedliwości międzypokoleniowej.

W czasie COP Światowa Federacja Luterańska, w tym także jej Młodzieżowa Delegacja, będzie się starała przedstawiać nasze oczekiwania jak największemu gronu odbiorców, w tym także osobom w sposób bezpośredni odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji. Będziemy uczestniczyć w spotkaniach ekumenicznych i międzyreligijnych, by zbudować relacje z innymi osobami przekonanymi o tym, że Stworzenie nie jest na sprzedaż.

Unikalne stanowisko ŚFL jako organizacji religijnej, pozwala dotrzeć do większej ilości organów decyzyjnych. Prowadzone przez nią rozmowy umożliwiają politykom dyskusje na nie politycznym gruncie. Delegacja luterańska na pewno wykorzysta tę zaletę swojej pozycji, a o postępach pracy będzie informować na wszystkich portalach społecznościowych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a także na fanpage’u Rozmowy Stołowe, tworzonym przez młodych ewangelików. Zachęcamy do zaobserwowania profili na Facebook, Instagramie, Twitterze i bycia na bieżąco.

Film promocyjny

Facebook: https://www.facebook.com/luteranie) / https://www.facebook.com/RozmowyStolowe

Instagram: https://www.instagram.com/luteranie/ 

Twitter: https://twitter.com/luteranie 

Spotify: https://open.spotify.com/show/2v7HpElVwkVhuDufqoSEHM?si=034f3dbd054f4e07


Joshua Hanson – rocznik 97’, teolog ewangelicki, interesuje się etyką i polityką, obecnie mieszka we Wrocławiu.

Zuzanna Welman – rocznik 02’. studentka teologii w Lipsku, interesuje się psychologią i ekoteologią, mieszka w Halle.

foto: ŚFL