Modlitwa Kościoła Północnych Niemiec

Ewangelicko-Luterański Kościół Północnych Niemiec modli się o swoich sąsiadów w niedzielę Laetare.

W dniach od 23 do 27 marca 2020 roku powinna odbywać się konferencja teolożek i teologów z Estonii, Łotwy, Litwy i Kościoła Północnych Niemiec w Wilnie na temat „Żyć w dobrym sąsiedztwie”. Niestety ze względu na pandemię koronawirusa konferencja została odwołana. Mimo to nie ustaje więź, która łączy te Kościoły. Stąd też powstała modlitwa przyczynna, która w obecnej sytuacji jest szczególnie ważna:

„Boże, modlimy się dzisiaj szczególnie o naszych sąsiadów – tutaj i w całej Europie. Prosimy o nasze sąsiadujące parafie, ewangelickie, katolickie i prawosławne. Prosimy o naszych sąsiadów, którzy wierzą inaczej, albo nie wyznają żadnej religii. Modlimy się o naszych sąsiadów w Europie. Jak możemy w tych czasach żyć w dobrym sąsiedztwie? Jak możemy z naszymi partnerskimi kościołami w Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, Polsce Kaliningradzie, Litwie, Łotwie i Estonii, w Petersburgu, Kazachstanie i Rumunii pielęgnować nasze partnerstwo?

Modlimy się o wszystkich ludzi w naszych partnerskich Kościołach, które są nam geograficznie tak bliskie, ale ze względu na zamknięcie granic i budynków kościelnych są tak trudno osiągalne. Daj nam Boże siłę i fantazję abyśmy pomimo zamkniętych granic i kościołów mogliśmy żyć w dobrym sąsiedztwie. Bądź z nami z Twoim Duchem pokoju i pojednania. Daj nam i naszemu światu ratunek i uzdrowienie”.

W trzech krajach nadbałtyckich tzn. Litwie, Łotwie i Estonii, bardzo chętnie śpiewana jest pieśń, która pochodzi z Niemiec: „Pobłogosław Panie” (ŚE 311), która może być śpiewana w różnych językach, w domu i na nabożeństwach jako symbol dobrego partnerstwa”.

tekst modlitwy: ks. Christa D. Hunzinger (Kościół Ewangelicko-Luterański Północnych Niemiec)