Modlitwa o Angolę

Powierzamy Ci w modlitwie nasze Siostry i naszych Braci w Angoli, którzy niosą piętno poranienia i ubóstwa.

4 września – modlitwa o Angolę

Boże bez granic, Ty w swojej wielkiej miłości łączysz wszystkich ludzi na całym świecie – wyznajemy to i uwielbiamy Cię za to!

Dziś powierzamy Ci w modlitwie nasze Siostry i naszych Braci w Angoli, którzy niosą piętno poranienia i ubóstwa. Ty jeden, Panie, wiesz jak głębokie są ich rany i jak wielki jest ból, z którym żyją na co dzień, nadal borykając się ze skutkami minionej wojny.

Ześlij im Boże pocieszenie i ukojenie, uzdrów ich zranienia oraz przemieniaj serca tych, którzy nadal pałają nienawiścią do bliźniego.
Panie, Boże, rozbudzaj we wszystkich sercach ufność i wiarę w to, że Ty przyjmujesz każdego bezwarunkowo, że Twoja łaska jest darmowa. Niech ta wiara daje siłę do życia w nadziei i miłości – by cały świat mógł zaznać przebudzenia i przemiany.

Pamiętaj, Boże, też o codziennych potrzebach społeczeństwa Angoli, mierzących się z wielkim ubóstwem. Zaopatruj ich obficie w chleb powszedni – we wszystko to, co jest niezbędne nie tylko do przetrwania, ale i do godnego życia.
Modlimy się, Ojcze, we wierze, że Ty nas słyszysz i wysłuchujesz. Amen.

Angola

Była kolonia portugalska, w trakcie zimnej wojny – kraj rozdarty trzydziestoletnią wojną, która zakończyła się w 2002 r. Wynikiem długotrwałego konfliktu jest podział i rozdarcie społeczne, strukturalne ubóstwo, które generuje bardzo wysoki poziom pospolitej przestępczości. Materialną pozostałością czasów wojny są pola minowe rozsiane po całym kraju. Niespodziewane eksplozje zabijają lub trwale kaleczą licznych mieszkańców zarówno dorosłych jak i dzieci.

Kraj boryka się z licznymi epidemiami chorób zakaźnych: HIV, żółtaczka, śpiączka, polio, trąd, gruźlica i COVID-19.
W hrabstwie Kabinda na północy kraju działają uzbrojone grupy separatystów.
W kraju mieszka bez mała 33 mln mieszkańców, 79% to chrześcijanie, 38% protestanci.

Ewangelicki Kościół Luterański Angoli liczy blisko 59 tys. wiernych w 57 parafiach na terenie całego kraju. Luteranizm jest więc wyznaniem liczebnie niszowym na tle religijnej różnorodności. W Kościele pracuje 58 pastorów, 11 ewangelistów i 39 diakonów – obojga płci.


Cykl modlitw o Kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej

Trwają przygotowania do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie we wrześniu 2023 r. w Krakowie.

Jako Kościół goszczący angażujemy się na różne sposoby w jego organizację. Pragniemy też informować parafian o przebiegu przygotowań i angażować parafie w aktywności związane ze Zgromadzeniem.

Jedną z takich propozycji jest cykl modlitewny o Kościoły członkowskie ŚFL. Federacja zrzesza 149 Kościołów w 99 krajach na siedmiu kontynentach. Często nie wiemy wiele o luteranach w odległych częściach świata. Cykl modlitw pozwoli dowiedzieć się o tym jak żyją luteranie w różnych krajach i umożliwi łączność w modlitwie z Kościołami członkowskim, które zostaną powiadomione, że modlimy się o nie w parafiach w Polsce. Zachęcamy, aby w modlitwach uczestniczyli członkowie rad parafialnych oraz chętni parafianie w różnym wieku.

Cykl rozpocznie się w 12. Niedzielę po Trójcy Świętej tj. 4 września 2022 r.