Modlitwa o Czechy

Dziś łączymy się w modlitwie za naszych południowych sąsiadów – mieszkańców Republiki Czeskiej.

4 lutego – modlitwa o Czechy

Dobry Ojcze, w naszych modlitwach wspominamy chrześcijan i bratnie Kościoły z odległych miejsc na świecie, ale pragniemy także pamiętać o tych, którzy są blisko.
Dziś łączymy się w modlitwie za naszych południowych sąsiadów – mieszkańców Republiki Czeskiej. Szczególnie prosimy o Twoją opiekę nad chrześcijanami, którzy stanowią kilkanaście procent spośród dziesięciu milionów mieszkańców tego kraju.
Wspominamy wszystkich, którzy w Czechach, na Morawach i na Śląsku głosili Twoje Słowo, zwłaszcza księży Jana Husa i Jerzego Trzanowskiego, którzy wpisali się także w naszą historię.

Tobie, wszechmogący Boże, powierzamy wszystkie Kościoły ewangelickie działające w Republice Czeskiej, a szczególnie myślimy ciepło o naszych siostrach i braciach z Zaolzia. Dziękujemy Ci za ich wiarę i wierność, prosząc jednocześnie o Twoje prowadzenie, ochronę i obecność.
Spraw, aby Kościoły chrześcijańskie były zawsze miejscem spotkania z Jezusem Chrystusem, przez którego racz nas wysłuchać. Amen.

Sytuacja w Republice Czeskiej

Republikę Czeską zamieszkuje ponad 10 milionów mieszkańców. Zaledwie kilkanaście procent Czechów to chrześcijanie, a protestanci to 0,9 % całego społeczeństwa.
Kościół Ewangelicki w Republice Czeskiej posiada bogatą tradycję reformacyjną. W ojczyźnie Jana Husa działają dwa Kościoły ewangelickie należące do Światowej Federacji Luterańskiej:

Czeskobraterski Kościół Ewangelicki liczy 70 tysięcy wiernych. Podzielony jest na 14 senioratów (odpowiednik diecezji), w których funkcjonuje ponad 260 parafii. Jest to kościół, który nawiązuje do tradycji braci czeskich i gromadzi w swoich parafiach luteran i reformowanych. Kościół jest równocześnie członkiem ŚFL i Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych.

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania liczy 15 tysięcy wiernych zamieszkujących przede wszystkim Śląsk Cieszyński. Kościół posiada 5 senioratów (diecezji) i 20 parafii. Część parafian to Polacy z Zaolzia.

zdj. Adéla Rozbořilová (https://e-cirkev.cz/)