Modlitwa o Demokratyczną Republikę Konga

Stajemy dzisiaj przed Twoim obliczem razem z wszystkimi członkami luterańskich parafii w Demokratycznej Republice Konga.

2 października 2022 r.  – modlitwa o Demokratyczną Republikę Konga

Wszechmocny Boże! 

Stajemy dzisiaj przed Twoim obliczem razem z wszystkimi członkami luterańskich parafii w Demokratycznej Republice Konga i dziękujmy za możliwość głoszenia Twojej Ewangelii w tym pięknym kraju.

Wiemy, że życie w Demokratycznej Republice Konga nie jest łatwe. Wielu ludzi, w szczególności dzieci, cierpi z powodu niedożywienia. Głód to jedna z najokrutniejszych plag tego świata, dlatego prosimy Cię dobry Boże o wszystkich mieszkańców tego kraju, abyś dbał o nich tak jak zadbałeś o Eliasza w Sarepcie.

Prosimy cię o błogosławieństwo dostępu do edukacji dla tych, którzy nie potrafią pisać i czytać, aby mogli sami sięgać do Twojego Słowa i czerpać z Niego siłę do życia i walki z przeciwnościami losu.

Panie, który jesteś Miłością prosimy Cię o powstrzymanie w tym kraju fali przemocy także na płaszczyźnie religijnej. Niech Twój dobry Duch czuwa nad wszystkimi naszymi siostrami i braćmi luteranami, ale także chrześcijanami innych wyznań w całej Demokratycznej Republice Konga. Amen.

Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga

Demokratyczną Republikę Konga zamieszkuje 19 grup etnicznych i językowych. Od 50 lat państwo pogrążone jest w chaosie i przemocy. Nie działa transport i telekomunikacja, szerzy się bandytyzm, rabunki, porwania, zamieszki i zbrojne starcia. Mieszkańcy żyją w ubóstwie pozbawieni specjalistycznej opieki medycznej. Występują epidemie: malarii, duru brzusznego, okresowo epidemie eboli, cholery i dżumy.

Ponad 90% ludności Kongo to chrześcijanie, w tym 23% protestanci. We wschodniej części kraju działa zbrojny, islamski Sojusz Sił Demokratycznych. Ofiarą ekstremistów padają chrześcijanie, zwłaszcza konwertyci z islamu. Równie surowo traktowani są konwertyci międzywyznaniowi zwłaszcza osoby przechodzące na ewangelicyzm. Przemoc pozostaje bezkarna, a ludzie są wobec niej bezbronni.

Według ŚFL Ewangelicki Kościół Luterański w Kongo liczy 113 tysięcy wiernych.

Cykl modlitw o Kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej

Trwają przygotowania do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie we wrześniu 2023 r. w Krakowie.

Jako Kościół goszczący angażujemy się na różne sposoby w jego organizację. Pragniemy też informować parafian o przebiegu przygotowań i angażować parafie w aktywności związane ze Zgromadzeniem.

Jedną z takich propozycji jest cykl modlitewny o Kościoły członkowskie ŚFL. Federacja zrzesza 149 Kościołów w 99 krajach na siedmiu kontynentach. Często nie wiemy wiele o luteranach w odległych częściach świata. Cykl modlitw pozwoli dowiedzieć się o tym jak żyją luteranie w różnych krajach i umożliwi łączność w modlitwie z Kościołami członkowskim, które zostaną powiadomione, że modlimy się o nie w parafiach w Polsce. Zachęcamy, aby w modlitwach uczestniczyli członkowie rad parafialnych oraz chętni parafianie w różnym wieku.

Cykl rozpoczął się w 12. Niedzielę po Trójcy Świętej tj. 4 września 2022 r.

zdj. LWF/ Gracia Rubona