Modlitwa o Erytreę

Prosimy Cię dziś o chrześcijan w Erytrei.

 

9 października 2022 r. – modlitwa o Erytreę

Kochany Panie i Boże nasz! Ty jesteś Bogiem relacji i miłości. Zapraszasz nas do tego byśmy przychodzili do Ciebie w swojej codzienności, z tym co nas cieszy, za co chcemy dziękować, ale również z tym co smuci. Modlimy się o siebie, swoich bliskich ale i tych, których nieraz nie znamy, o tych z którymi łączy nas wiara w Ciebie.

Prosimy Cię dziś o chrześcijan Erytrei, o ich wytrwałość, doświadczenie Ciebie jako troskliwego i kochającego Boga. Bądź żywym Bogiem w tym niepewnym czasie konfliktów, wojen, wielu trudnych doświadczeń. Proszę Cię o otwarte ręce do niesienia pomocy tam w Erytrei, ale i w każdym zakątku, kraju świata. O to byśmy trwali we wspólnej modlitwie napełnieni Twoją wiarą i miłością, abyśmy okazywali serce drugiemu człowiekowi i nie przechodzili obojętnie obok tego, który nas potrzebuje.

Dodawaj siły, nadziei i swojej miłości przez Tego, który jest naszym Zbawicielem Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego. Amen

Sytuacja w Erytrei

Erytreę zamieszkuje prawie 6 milionów ludzi. Na pograniczu z Sudanem operują zbrojne bojówki, dochodzi do licznych zbrojnych incydentów.

Połowa mieszkańców to chrześcijanie, należący do prechalcedońskiego Kościoła ortodoksyjnego. Kościół Ewangelicko-Luterański Erytrei jest wspólnotą mniejszościową liczącą 11 tysięcy wiernych. Jest to młody Kościół mający niespełna 150 lat, założony przez szwedzkich misjonarzy. Ze względu na ograniczenia techniczne: brak prądu i Internetu niewiele o tej wspólnocie wiadomo.

Cykl modlitw o Kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej

Trwają przygotowania do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie we wrześniu 2023 r. w Krakowie.

Jako Kościół goszczący angażujemy się na różne sposoby w jego organizację. Pragniemy też informować parafian o przebiegu przygotowań i angażować parafie w aktywności związane ze Zgromadzeniem.

Jedną z takich propozycji jest cykl modlitewny o Kościoły członkowskie ŚFL. Federacja zrzesza 149 Kościołów w 99 krajach na siedmiu kontynentach. Często nie wiemy wiele o luteranach w odległych częściach świata. Cykl modlitw pozwoli dowiedzieć się o tym jak żyją luteranie w różnych krajach i umożliwi łączność w modlitwie z Kościołami członkowskim, które zostaną powiadomione, że modlimy się o nie w parafiach w Polsce. Zachęcamy, aby w modlitwach uczestniczyli członkowie rad parafialnych oraz chętni parafianie w różnym wieku.

Cykl rozpoczął się w 12. Niedzielę po Trójcy Świętej tj. 4 września 2022 r.

zdj. LWF