Modlitwa o Ghanę

23 października 2022 r. – modlitwa o Ghanę

Niebiański Ojcze, Ty jesteś Miłością, dawcą wszelkiego dobra. Ciebie chcemy wielbić Stwórco ludzi i wszystkiego piękna, które nas otacza.

Dziękujemy, że dobra nowina o zbawieniu, które mamy w Jezusie Chrystusie obiega cały świat. Ty bowiem chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania Prawdy.

Tobie powierzamy wszystkich chrześcijan w Ghanie a w szczególności maleńką społeczność luterańskiego Kościoła. Dodaj im siły i odwagi, aby byli solą dla swojej ziemi oraz światłością, i świadectwem dla tych, którzy jeszcze chodzą w ciemności. Otwieraj przed nimi zamknięte drzwi, otwieraj skamieniałe serca, aby mogły poznać Ciebie. Wspieraj swoją mocą prześladowanych i otaczaj opieką chorych i cierpiących.

Prosimy, niechaj Twój Kościół w Ghanie będzie jak ziarnko, które rzucone w ziemię wyrasta, wydaje trwały owoc, a w jego cieniu mogą skryć się wszyscy. Ucz nas, jak być wspólnotą, siostrami i braćmi w Chrystusie, wspierającą się modlitwą oraz wyciągniętą pomocną dłonią.

Ciebie prosimy miłosierny Ojcze, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen.

Sytuacja w Ghanie

Kraj liczy 31 milionów mieszkańców, z tego ponad 70% to chrześcijanie, a połowa protestanci. Sytuacja w kraju jest stabilna, choć służby mundurowe często wymuszają nieuprawnione opłaty. Opieka lekarska na niskim poziomie, znaczne zagrożenie epidemiczne: malaria, cholera, tyfus, żółta febra, zapalenie opon mózgowych, żółtaczka i AIDS.

Ewangelicko-Luterański Kościół Ghany to niewielka wspólnota licząca niecałe 23 tysiące wiernych. Kościół istnieje od 60 lat. Na 119 państwowych dystryktów, Kościół obecny jest w 10. Wielu duchownych wędruje razem z żonami i dziećmi, by podtrzymywać wiarę i zakładać nowe parafie. Liczne stacje misyjne popadły w ruinę, lub zostały zawłaszczone przez lokalne plemiona. Celem i wieloletnim planem jest odbudowa dawnych stacji i założenie parafii w kolejnych 10 dystryktach Ghany. Pracę ewangelizacyjną utrudnia eskalacja radykalizmu islamskiego na północy kraju. Kościół potrzebuje nowych i energicznych misjonarzy na miarę potrzeb i wyzwań jakie stawia Afryce XXI w.

Cykl modlitw o Kościoły członkowskie Światowej Federacji Luterańskiej

Trwają przygotowania do Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie we wrześniu 2023 r. w Krakowie.

Jako Kościół goszczący angażujemy się na różne sposoby w jego organizację. Pragniemy też informować parafian o przebiegu przygotowań i angażować parafie w aktywności związane ze Zgromadzeniem.

Jedną z takich propozycji jest cykl modlitewny o Kościoły członkowskie ŚFL. Federacja zrzesza 149 Kościołów w 99 krajach na siedmiu kontynentach. Często nie wiemy wiele o luteranach w odległych częściach świata. Cykl modlitw pozwoli dowiedzieć się o tym jak żyją luteranie w różnych krajach i umożliwi łączność w modlitwie z Kościołami członkowskim, które zostaną powiadomione, że modlimy się o nie w parafiach w Polsce. Zachęcamy, aby w modlitwach uczestniczyli członkowie rad parafialnych oraz chętni parafianie w różnym wieku.

Cykl rozpoczął się w 12. Niedzielę po Trójcy Świętej tj. 4 września 2022 r.

zdj. profil Kościoła na FB