Modlitwa o Indie

Prosimy Cię o wsparcie dla wszystkich luteran w Indiach.

12 marca – modlitwa o Indie

Dobry Boże, przychodzimy dziś do Ciebie z pokornymi sercami, wdzięczni za miłość i łaskę, którą na nas wylałeś. Prosimy Cię o wsparcie dla wszystkich luteran w Indiach, abyś ich błogosławił i chronił. Modlimy się, abyś ich poprowadził i wzmocnił ich wiarę, aby odczuwali zawsze Twoją bliskość.

Modlimy się za społeczności w Indiach, w których żyją i pracują luteranki i luteranie, aby były one miejscami pokoju, sprawiedliwości i współczucia. Prosimy, abyś uleczył istniejące podziały i konflikty oraz przyniósł pojednanie i jedność.

Modlimy się również za duchownych Kościołów luterańskich w Indiach, abyś dał im mądrość, rozeznanie i odwagę do prowadzenia ich wspólnot Twoimi drogami. Prosimy Cię, aby mogli dzielić się Twoją miłością i prawdą z tymi, którzy są wokół nich, i aby wielu poznało Cię dzięki ich świadectwu.
Bądź światłem dla wszystkich potrzebujących Twojej troski. Ucz nas jak być Twoimi świadkami w świecie.

Prosimy się przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen

Sytuacja w Indiach

Subkontynent indyjski zamieszkuje miliard trzysta czterdzieści milionów mieszkańców. Kraj zdominowany jest przez wyznawców hinduizmu i islamu. Oprócz ubóstwa, istotnym problemem jest utrzymujący się system kastowy, który utrudnia zdobywanie wykształcenia, zawodu i awansu społecznego.
Chrześcijanie stanowią zaledwie 2,5% mieszkańców – protestanci 1,5%. Na terenie Indii funkcjonuje 12 Kościołów luterańskich zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej.

Kościół Ewangelicko-Luterański Adhra liczy 3 miliony wiernych i przeszło 5 tysięcy parafii. Przez wiele lat kwestią dyskutowaną w Kościele była ordynacja kobiet. Przełom nastąpił w 1999 r. kiedy na księży ordynowano 17 kobiet.

Kościół Luterański w Arcot liczy 40 tys. wiernych skupionych w stanie Tamil Nadu w południowo-zachodnich Indiach.

Kościół Ewangelicko-Luterański w Madhya Pradesh liczy 25 tysięcy wiernych zamieszkujących ten środkowy stan Indii. Dla Kościoła bardzo ważna jest służba diakonijna na rzecz o chorych i potrzebujących.

Luterański Kościół Chrystusowy skupia w swoich szeregach niewiele ponad 6 tysięcy wiernych rozsianych po całym terytorium subkontynentu.

Kościół Ewangelicko-Luterański Stanów Himalajskich liczy przeszło 40 tys. wiernych zamieszkujących Himalaje i ich okolice.

Kościół Ewangelicko-Luterański Dobrego Pasterza liczy 15 tysięcy wiernych w dwudziestu parafiach rozsianych po środkowych i południowo-wschodnich Indiach.

Kościół Ewangelicko-Luterański Gossnera w Chotanagpur i Assam. Założony w 1845 r. przez niemieckiego misjonarza Jana Gossnera Kościół liczy dziś ponad 615 tysięcy wiernych w 2000 parafii. Bardzo żywa wspólnota, posiada własną wyższą uczelnię teologiczną liczne college i szkoły, szpital, dom opieki dla osób starszych i wydawnictwo.

Indyjski Kościół Ewangelicko-Luterański znajduje się w południowych Indiach i liczy 130 tysięcy wiernych funkcjonujących w ponad 750 parafiach. Służbę pełni 120 duchownych. Kościół prowadzi 3 szpitale, 50 szkół podstawowych i 11 średnich. W 2017 r. mocno ucierpiał w wyniku cyklonu, który zniszczył m.in. budynki seminarium teologicznego.

Kościół Ewangelicko-Luterański Jeypore liczy 150 tysięcy wiernych.

Północny Kościół Ewangelicko-Luterański liczy przeszło 105 tysięcy wiernych. Założony w połowie XIX w. przez misjonarzy norweskich skupia dziś wielojęzyczne wspólnoty chrześcijan z północnych stanów Indii oraz z krajów sąsiednich.

Kościół Luterański Południowej Andhry liczy 90 tysięcy wiernych posługujących się językiem telugu.

Tamilski Kościół Ewangelicki jest wspólnotą związaną z tamilską mniejszością etniczną zamieszkującą południe Indii. Kościół liczy bez mała 170 tysięcy wiernych.

zdjęcia: ŚFL