Modlitwa o Indonezję

19 marca – modlitwa o Indonezję

Wszechmogący Panie! Przychodzimy dziś do Ciebie prosząc o nasze siostry i naszych braci z Indonezji. Ty jesteś Bogiem, który działa w każdym miejscu na świecie. Wierzymy, że towarzyszysz także wiernym każdego z trzynastu indonezyjskich Kościołów, zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej. Dziękujemy Ci, że poprzez wspólną modlitwę i my możemy dziś łączyć się z chrześcijanami, którzy choć tak bardzo odlegli od nas geograficznie, tak jak i my gromadzą się dziś na nabożeństwach, a na co dzień prowadzą działalność ewangelizacyjną, wspierają ubogich, chorych i wykluczonych, pomagają osobom poszkodowanym w sytuacjach katastrof naturalnych.

Prosimy Cię o pokój, o dobre międzyreligijne relacje, o opiekę dla poszczególnych parafii. Ty Panie, który jesteś źródłem łaski i miłości, dodawaj naszym braciom i siostrom sił do pokonywania codziennych wyzwań, umacniaj ich wiarę i wspieraj w codziennych decyzjach. Błogosław zwierzchnikom Kościołów, duchownym i wiernym w byciu świadkami Twojej Ewangelii. Przy wielości zborów i języków, przy codziennym funkcjonowaniu w międzyreligijnym kontekście Ty wskazuj im drogę, otaczaj opieką i wspieraj na każdym codziennym kroku. Amen.

Sytuacja w Indonezji

Kraj wieloetniczny zamieszkiwany przez bez mała 300 milionów ludzi w tym kilkaset rdzennych mniejszości. System polityczny gwarantuje wolność religijną i tolerancję wyznaniową. Jednocześnie państwo otacza opieką wielkie religie: islam, hinduizm, buddyzm, konfucjanizm, chrześcijaństwo. Jest to najludniejszy muzułmański kraj na świecie. Około 3% mieszkańców to protestanci.

W ostatnim czasie Indonezję dotknęły klęski żywiołowe, które pochłonęły liczne ofiary śmiertelne. W kraju jest najwięcej czynnych wulkanów, a w wyniku ich erupcji wyspom zagraża coraz częściej niszczycielskie tsunami.

W Indonezji funkcjonuje 13 Kościołów luterańskich zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej.

Chrześcijańska Wspólnota Kościoła Batak liczy bez mała 36 tysięcy wiernych posługujących się językiem batak zamieszkujących Sumatrę Północną. Aktualne wyzwania to praca ewangelizacyjna i diakonijna, wsparcie ubogich, chorych na AIDS, uzależnionych i wykluczonych z powodu płci czy pochodzenia etnicznego. Odnotowano, że ubodzy chrześcijanie nie przychodzą na nabożeństwa niedzielne ponieważ się wstydzą swojej biedy.

Chrześcijańska Wspólnota Indonezji Kościół w Nias liczy przeszło 26 tysięcy wiernych. Kościół posiada własne seminarium, ale boryka się z brakiem duchownych. Wielu świeckich angażuje się w głoszenie Słowa Bożego ludziom władającym językiem nias w zachodniej Sumatrze. Kościół poniósł znaczne straty w ludziach i infrastrukturze podczas tsunami i trzęsień ziemi 2005/2006.

Kościół Chrześcijańsko-Protestancki Angkola liczy przeszło 29,5 tysiąca wiernych. Usilnie stara się o dobre relacje z islamską większością. Prowadzi szkoły, kursy zawodowe i szkolenia dla duchownych. Promuje przezwyciężanie przemocy, równość społeczną, ekologię, profilaktykę chorób zakaźnych w tym HIV.

Kościół Chrześcijańsko-Protestancki Indonezji liczy prawie 300 tys. wiernych. Terenem działania jest Północna Sumatra, a wierni to z reguły ludzie ubodzy. Kościół stawia na misję i ewangelizację, na świadectwo życia i wzajemną pomoc oraz wsparcie. Prowadzi dom dziecka, a ważnym zadaniem jest kształcenie duchownych oraz zachęta do permanentnej formacji duchowej i intelektualnej duszpasterzy.

Jednota Protestanckiego Kościoła Chrystusowego liczy bez mała 50 tys. członków. Jednotę tworzy 26 różnych wspólnot regionalnych rozproszonych po wyspach i regionach Indonezji.

Indonezyjski Chrześcijański Kościół Luterański liczy ponad 20 tys. członków.

Chrześcijański Kościół Protestancki Pakpak Dairi liczy 40 tys. członków.

Protestancki Chrześcijański Kościół Batak liczy ponad 4 miliony członków. Ma strukturę episkopalną, na jego czele stoi prezydent (efor). Jest to jedna z najliczniejszych wspólnot religijnych indonezyjskich protestantów. Działania duszpasterskie i misyjne prowadzi głównie wśród ludności władającej językiem batak na Północnej Sumatrze. Członkami Kościoła są m.in. ministrowie oraz były premier.

Protestancki Chrześcijański Kościół w Mentawai liczy niewiele ponad 12 tys. wiernych. Terenem działania jest archipelag wysp i wysepek na Oceanie Indyjskim zamieszkałych przez Mentawajów, którzy słyną z tatuaży i wyostrzania zębów.

Protestancki Kościół Chrześcijański liczy ponad 225 tys. wyznawców posługujących się językiem Simalungun i zamieszkujących północną Sumatrę. Chrześcijaństwo jest tam obecne od 1903 r., a rozprzestrzeniło się za sprawą misjonarzy niemieckich.

Indonezyjski Kościół Chrystusowy liczy 310 tysięcy wiernych. Jest to Kościół odwołujący się do tradycji ewangelicko-reformowanej, pietystycznej i metodystycznej. Kościół liczy ponad 200 parafii i domów zborowych funkcjonujących w różnych częściach Jawy.

Protestancki Kościół Chrystusowy liczy ponad pół miniona wiernych.

Zjednoczony Kościół Protestancki liczy ponad 20 tys. wiernych. Jego parafie rozmieszczone są na Sumatrze i Jawie.

zdj. ŚFL