Modlitwa o Japonię

Dziś przychodzimy do Ciebie z modlitwą o Twój Kościół w Japonii.

26 marca – modlitwa o Japonię

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, jesteś naszym życiem i zmartwychwstaniem, drogą i prawdą!

Dziś przychodzimy do Ciebie z modlitwą o Twój Kościół w Japonii. Panie, Ty wiesz jak trudno być świadectwem wśród ludzi, którzy Ciebie nie znają. Prosimy Cię o chrześcijan w Japonii o ich niezłomną wiarę i trwanie w Twojej świętej Ewangelii. Wszechmocy Boże, w Twoje ręce powierzamy wszystkich tych, którzy ze względu na kataklizmy doświadczają cierpienia. Japonia, kraj w którym jest głoszone Twoje Słowo w ostatnich latach doświadcza ciężkich prób, kiedy to w skutek trzęsień ziemi, tsunami wiele istnień straciło życie, a wiele ludzi zostało pozbawionych dobytku swojego życia.

Prosimy Cię pocieszaj i wzmacniaj naszych braci i siostry w chwilach smutku, zwątpienia i żałoby, napełnij ich duchem odwagi w głoszeniu Twojego Słowa. Błogosław wszystkich pasterzy Twojego Słowa, by z dumą i Twoją mocą głosili zbawczą wieść o Jezusie Chrystusie. A jeśli w służbie spotka ich ucisk i prześladowanie, udziel im siły do niesienia krzyża oraz napełnij pewnością, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko dopomaga ku dobremu.

Boże, błogosław Kościół Twój na ziemi, błogosław Kościół Twój w Japonii. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Sytuacja w Japonii

Kraj Kwitnącej Wiśni zamieszkuje ponad 125 milionów ludzi. Mimo wysokiej technologii i dobrobytu kraj nękają kataklizmy. Trzęsienia ziemi i tsunami doprowadzały w ostatnich latach do katastrof i zniszczeń, w tym do awarii elektrowni jądrowej i skażenia promieniotwórczego.

Większość Japończyków wyznaje buddyzm i shinto. Wyznawców protestantyzmu jest zaledwie 0,7 %.
W Japonii istnieją trzy Kościoły zrzeszone w Światowej Federacji Luterańskiej:

Japoński Ewangelicki Kościół Luterański liczy 22 tysiące wiernych w ponad 120 parafiach. Podzielony jest na 5 diecezji. Do najważniejszych zadań należą ewangelizacja, edukacja, diakonia oraz ekumenizm. Kościół prowadzi własne seminarium w Tokio. Jest ono współprowadzone z Japońskim Kościołem Luterańskim.

Japoński Kościół Luterański liczy niewiele ponad 700 wiernych w 32 parafiach. Prowadzi własne szkoły i dba o propagowanie luterańskiej edukacji służąc lokalnym społecznościom od przedszkola przez szkołę podstawową, nawet wtedy, gdy uczniowie nie są chrześcijanami.

Kościół Ewangelicko-Luterański Kinki liczy 2600 wiernych w 29 parafiach. Prowadzi w Kobe własne seminarium. Niektóre parafie prowadzą przedszkola, szkoły i szkoły pielęgniarskie.

zdjęcia: ŚFL